Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska testbädd för ny alkomätare

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2015 08:45 CEST

En trådlös alkomätare och mobilapp kan snart bli ett nytt hjälpmedel för personer med alkoholberoende att hålla sig nyktra. I oktober påbörjas en klinisk studie på Akademiska sjukhuset i syfte att utvärdera den nya tekniken. Det är ett exempel på hur sjukhuset fungerar som testbädd för ny medicinsk teknik.

– Den nya tekniken innebär att användaren flera gånger om dagen får uppmaningar i sin mobiltelefon att genomföra ett nykterhetstest, samtidigt som ett foto tas med mobilkameran. Informationen lagras i en databas och blir tillgänglig för behandlande vårdpersonal. Det innebär att utrymmet för att dricka alkohol utan att bli upptäckt krymper, vilket är ett stöd för den som försöker låta bli, samtidigt som vården snabbare kan bedöma om det behövs ytterligare insatser, säger Elin Karlberg, projektledare på Innovation Akademiska.

Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för samarbeten med företag och innovatörer. Sedan fem år drivs en testbädd för medicintekniska innovationer med målet att via samarbeten och praktiska tester korta tiden från idé till nytta för patienten. Hittills har ett hundratal samarbetsprojekt inletts.

– Vi ser ett växande intresse från företag att utveckla ny teknik i samarbete med sjukhuset. Fördelen är att man vinner tid och att det blir rätt från början. Oavsett område vill allt fler koppla mobilappar till ny teknik, och mycket av den nya tekniken gör att vården blir mer platsobunden vilket ger patienterna mer frihet och makt över sin egen vardag. Det innebär en omställning och nya arbetssätt för att utvecklas och att göra det som blir bra för patienterna, fortsätter Elin Karlberg.

Den aktuella studien är förlagd till beroendemedicinska mottagningen där ett stort antal patienter behandlas för alkoholberoende varje år. Totalt kommer cirka hundra patienter att inkluderas, både personer som satt som mål att förbli helnyktra och de som valt att minska sin alkoholkonsumtion. Samtliga kommer att få gängse behandling och hälften lottas till att testa den nya tekniken, TripleA.

Beroendemedicinska mottagningen har varit delaktiga i utvecklingen av den produkt som nu ska börja användas av patienter. Man har ställt krav på systemet från både vårdgivares och patienters synvinkel, identifierat risker som behöver designas bort och testat prototyper. Nu är det dags att utvärdera systemet i praktisk beroendevård, vid både diagnostik, vård och uppföljning. Resultaten ska utvärderas efter ett år, både om patienterna lyckats hålla sig nyktra och hur de upplevt tekniken.

– Fördelen med e-hälsolösningar som alkomätaren är att patienten kan ha en närmare, daglig kontakt med vården och själv välja när man vill ha kontakt. Förhoppningen är att den nya tekniken ska hjälpa fler att fullfölja sin behandling eller tidigare få hjälp till mer intensiva insatser.Dessutom bedömer vi att många patienter kommer att uppskatta att kunna göra blåstestet hemifrån på ett mer anonymt sätt än att komma till mottagningen, säger Tobias Eriksson, chefsöverläkare på beroendemedicinska avdelningen.

Projektet kring utveckling och klinisk verifiering av alkomätaren TripleA, sker i samarbete mellan företaget Kontigo Care, Akademiska sjukhuset och Nämndemansgården. Projektet delfinansieras av Vinnova inom ramen för satsningen ”Innovationer för framtidens hälsa”.

Foto: Angelica Klang

Mer information:
Elin Karlberg, projektledare på Innovation Akademiska, 018-611 13 66
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.