Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska tar allvarligt på städkritik

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2009 14:46 CEST

Akademiska sjukhuset ser mycket allvarligt på den kritik som framförts beträffande städningen på sjukhuset. Städrutinerna ses nu över. Vid ett möte på torsdagen med städentreprenören ISS togs beslut om omedelbara åtgärder: fler papperskorgar i allmänna utrymmen, kvittenslistor på utförd städning och tätare kontroller av samtliga toaletter. Redan nästa vecka ska fler konkreta aktiviteter genomföras.

- Vi måste en gång för alla komma tillrätta med det här problemet. På ett sjukhus med många slitna lokaler är det särskilt viktigt att ha en ordentlig uppföljning av alla de städrutiner som faktiskt finns, säger sjukhusdirektör Marie Beckman Suurküla.

Akademiska har mångårig erfarenhet av arbete med att spåra och behandla vårdrelaterade infektioner, VRI, där sjukhuset ligger längst fram i Sverige.

Chefsläkare Ulf Hanson betonar att Akademiska inte skiljer sig från andra universitetssjukhus med hög förekomst av multisjuka patienter och många komplicerade behandlingar.

- I SKL:s punktprevalensmätning, som gjordes i april i år, befinner sig de flesta av universitetssjukhusen på ungefär samma nivå när det gällde frekvens smittade patienter. En förklaring till att siffran för Akademiska ökat något jämfört med hösten 2008 kan vara att sjukhuset i våras hade ett omfattande utbrott av vinterkräksjuka, men vi kommer snarast att analysera resultatet av årets mätning, säger Ulf Hanson.

- Det är viktigt att inte sammanblanda nedslitna lokaler med smittspridning, fortsätter Ulf Hanson. Nötta dörrar och dammråttor behöver inte nödvändigtvis bidra till spridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdpersonalen har god vårdhygienkompetens och följer sjukhusets hygienrutiner. Ett mått på detta är att sjukhusets förbrukning av handsprit ökat markant. Landstinget arbetar intensivt med att minska förekomsten av infektioner i länet.

Han tillägger att beredskapen inför höstens influensaperiod är god. I handlingsplanen ingår bland annat information om och fokus på hygienrutiner.

Mer information:

Ulf Hanson, chefsläkare 070-546 16 78

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21