Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska startar veteranmottagning för soldater med krigstrauman

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 13:24 CET

Soldater som deltagit i konflikter och krig kan drabbas av posttraumatisk stress och depression. I takt med Sveriges ökade engagemang i krigsområden har alltfler personer behov av vård och stöd för sina trauman. Den 15 januari öppnar Akademiska sjukhuset en veteranmottagning, den första i sitt slag i Sverige.

– Både under och efter tjänstgöring kan soldater drabbas av olika hälsoproblem som högt blodtryck, sömnbesvär, problem med koncentrationen, oro och nedstämdhet. Sedan ett och ett halvt år har vi erbjudit krigsveteraner vård inom ramen för en klinisk studie och konstaterat att behovet är stort. Vi har idag ett fyrtiotal personer som går i behandling hos oss, säger Eva Lindström, psykiatriker och ansvarig för den nya enheten.

Enligt Eva Lindström är det inte ovanligt att symtomen kommer smygande. Somliga har sökt vård hos olika husläkare och haft svårt att få förståelse för sina problem. Målgruppen är veteraner med egen erfarenhet av krigshandlingar. För att betraktas som veteran ska man ha varit i utlandstjänst och varit utsänd av svensk myndighet.

– Det kan gå många år innan man får diagnosen posttraumatisk stress. Därför behövs mottagningar med rätt specialistkompetens för att hantera just krigsveteraners problematik. Förutom psykiatriker och specialistsjuksköterska i psykiatri har vi tillgång till psykolog och kurator vid behov. De trauman soldater varit med om kan göra livet svårt, men det finns hjälp att få, framhåller hon.

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) är en sjukdom som kan starta efter en skrämmande händelse, exempelvis militära strider, våldtäkt/överfall, olyckor och naturkatastrofer. Vanliga symtom är mardrömmar/sömnproblem, flashbacks, depression eller tankar på självmord. Man kan också ha problem att känna förtroende för andra, ilska, skuldkänslor eller brist på empati/känslor.

– Vi gör alltid en grundlig psykiatrisk och kroppslig utredning. I den medicinska utredningen ingår ofta både blodprovstagning och EKG (kontroll av hjärtrytmen). Patienter som inte önskar exempelvis blodprovstagning kan avstå. Behandlingen anpassas individuellt i samråd med patienten och består ofta både av medicinering och samtal. Om man önskar kan anhöriga vara med. Vissa patienter behandlas här, medan andra remitteras till en annan enhet för vård, fortsätter Eva Lindström.

Den nya mottagningen är en så kallad öppenvårdsmottagning inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset. Oavsett bostadsort kan man söka hit för utredning, antingen genom att skriva en egen vårdbegäran (tidigare kallad egenremiss) eller via remiss/specialistvårdsremiss från behandlande läkare.


Mer information:
Eva Lindström, psykiatriker och ansvarig för veteranmottagningen, e-post: eva.a.lindstrom@akademiska.se, tel: 018-611 23 36 eller 018-611 88 28 (mottagningen)
Stefan Olsson, specialistsjuksköterska i psykiatri, e-post: stefan.l.olsson@akademiska.se,
tel: 018-611 87 99

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.