Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska startar spårämnesproduktion för PET-diagnostik i egen regi

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2016 09:00 CEST

Adel Shalabi, verksamhetschef Bild- och Funktionsmedicinskt Centrum

Från årsskiftet kommer Akademiska sjukhusets röntgenenhet att ta över produktionen av spårämnet fluordeoxiglukos, FDG, från GE Healthcare. Det radioaktiva ämnet används bland annat vid cancerdiagnostik med positronemissionstomografi (PET).

– Att tillverka spårämnet FDG i egen regi innebär en stor ekonomisk besparing jämfört med att köpa det från en kommersiell tillverkare. Klinisk diagnostik med PET och FDG är viktig inte minst för cancerpatienter, säger Adel Shalabi, verksamhetschef för Bild- och funktionscentrum (röntgen).

PET (positronemissionstomografi) är en molekylär avbildningsteknik som innebär att man med hjälp av radioaktiva spårämnen, så kallade tracers, och PET-kamera får bilder av hur spårämnet ansamlas i olika organ. Tekniken används bland annat för att lokalisera tumörer som ofta har en högre ämnesomsättning än intilliggande celler. Kameran fångar upp strålningen från det radioaktiva ämnet, som blir ”lysande” punkter på bilderna. I en dator omvandlas informationen till skiktbilder av kroppen. Spårämnet försvinner på några timmar ur kroppen, och biverkningar av undersökningen är sällsynta.


Historiskt har PET-centrum på Akademiska sjukhuset använt mer än 80 olika spårämnen. I dag används cirka 25 stycken för klinisk diagnostik och forskning. Utvecklingen går snabbt framåt. Varje år tillkommer 1-2 PET-undersökningar med nya spårämnen. Totalt sett har antalet PET-undersökningar mer än tredubblats de senaste tio åren.

– I dag utförs cirka 3 500 PET-undersökningar per år inom PET-Centrum och nuklearmedicin jämfört med cirka 1000 undersökningar år 2006. Speciellt inom cancerdiagnostik förväntas antalet undersökningar öka mycket i framtiden. Andra användningsområden för PET är diagnostik av hjärtats funktion, för Parkinsons sjukdom och epilepsi, avrundar Adel Shalabi.

Mer information:

Adel Shalabi, verksamhetschef Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC), 070-492 61 76,
e-post: adel.shalabi@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.