Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska startar operationsverksamhet på Samariterhemmet

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2015 12:30 CET

Akademiska sjukhuset öppnar en enhet för kortvårdskirurgi på Samariterhemmet där man räknar med att operera den första patienten 7 april. Främsta syftet är att kunna operera fler patienter genom ett bättre utnyttjande av de totala operationsresurserna.

Vid starten ligger tyngdpunkten på bröstcancerkirurgi, men även titthålskirurgi och andra mindre kirurgiska ingrepp. Mer komplicerade operationer, som kräver omedelbar närhet till intensiv- och akutvårdsresurser, ska även i fortsättningen utföras på Akademiska sjukhusets kärnområde.

– Mammografin finns redan på Samariterhemmet. Samtidigt som alla bröstcanceroperationer nu flyttas hit samlas all kirurgisk bröstmottagningsverksamhet till lokaler intill mammografin. Detta tror vi kommer att uppskattas mycket av patienterna, säger överläkare Fredrik Wärnberg.

Björn Lövgren Ekmehag, divisionschef för kirurg- och onkologdivisionen, framhåller att den nya kortvårdskirurgiska enheten blir ett välkommet tillskott för Akademiska sjukhuset:

– Trots att vi utförde fler operationer 2014 än någonsin behövs mer operationsresurser. Vi räknar med att behöva kunna ta emot fler riks- och regionpatienter i behov av mer komplicerade operationer på Akademiska sjukhuset. Dessutom finns behov av evakueringslokaler i samband med kommande ombyggnationer och när verksamheter ska flytta in den nya vård- och behandlingsbyggnaden.

På Samariterhemmet disponerar Akademiska sjukhuset två operationssalar, en uppvakningsenhet och sex vårdplatser för framför allt dagkirurgiska ingrepp. I framtiden kan ytterligare två operationssalar komma att tas i bruk.

Lokalerna, som ägs av Diakonistiftelsen Samariterhemmet och hyrs av landstinget, har även tidigare använts för kortvårdskirurgisk verksamhet av Akademiska sjukhuset.

Samarbetet mellan Akademiska och Lasarettet i Enköping, som inleddes för drygt ett år sedan och omfattar kortvårdskirurgi, påverkas inte av den nya satsningen på Samariterhemmet.


Mer information:
Björn Lövgren Ekmehag, divisionschef kirurg- och onkologdivisionen, 018-611 55 74
Fredrik Wärnberg, överläkare med ansvar för bröstcancerkirurgi, 070-614 62 51
Gunilla Solander, avdelningschef dag-och kortvårdssektionen, Samariterhemmet,
018-611 15 85
Johan Ehrning, kommunikatör, 0738-670329

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.