Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska stärker anhörigstöd på akuten

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2010 08:35 CEST

Nästan var fjärde person i Sverige över 55 år hjälper äldre, sjuka eller människor med funktionsnedsättning i eller utanför sitt eget hem. I mitten av mars inleds ett utökat samarbete mellan anhörigsamordnare på Akut- och Rehabdivisionen vid Akademiska sjukhuset och anhörigkonsulenter i länets åtta kommuner. Syftet är att hjälpa anhöriga vars livssituation plötsligt förändrats.

– Rätt stöd efter hemkomsten från sjukhuset gör att anhöriga orkar stötta sin sjuka närstående en längre tid, säger projektledare Anette Ingemansson.

Studier har visat att anhörigas situation kan bli särskilt svår vid plötslig oväntad död eller svår sjukdom. Fyra av fem som blivit änka/änkling klarar till exempel inte livet som ensam och tre procent av befolkning klarar inte livets kriser. Gruppen står för en fjärdedel av sjukvårdsresurserna.

– Anhöriga riskerar att själva bli sjuka eller drabbas av för tidig död. Med fördjupat samarbete och uppföljning med kommunens omsorgspersonal, ideella föreningar och frivilligorganisationer blir stödet och informationen till anhöriga bättre, säger Anette Ingemansson.

Från och med 1 juli 2009 ska kommunerna erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer någon som på grund av ålder, sjukdom eller annat hinder inte klarar sitt dagliga liv.

För Akademiska sjukhuset ligger anhörigsatsningen helt i linje med rutinerna för stöd till efterlevande som utvecklats på akutmottagningen det senaste decenniet. I stället för att överlämna ansvaret på den anhörige som förlorat en närstående, och be denne ringa vid behov, tar man aktivt kontakt. Alla som förlorat en anhörig, oavsett om personen är ung eller gammal, blir kontaktad vid två tillfällen, två veckor respektive tre månader efter dödsfallet.

– Vi värderar inte sorgen, alla erbjuds stöd. På samma sätt ska nu anhöriga som vårdar sjuka erbjudas stöd. På varje arbetspass har en undersköterska ansvaret, avrundar Anette Ingemansson.

Mer information:

Anette Ingemansson, ansvarig för projektet anhörigstöd, 018-611 97 66

Kristina Lundmark, avdelningschef akutmottagningen, 018-611 91 98

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21