Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska slår rekord i njurtransplantationer

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 11:13 CET

Hittills i år har hundra patienter fått en ny njure på Akademiska sjukhuset. Det är rekord sedan sjukhuset startade med transplantationer i slutet av 1960-talet. Den 100:e njurtransplantationen utfördes av transplantationskirurgerna Alireza Biglarnia och Shinji Yamamoto.

– Drygt hälften av alla njurar tas numera från levande donatorer, oftast make/maka eller annan närstående som donerar, men även vänner och kollegor. Fördelen är att njuren kommer frisk person och således är frisk och att ingreppet kan planeras utifrån mottagarens hälsa. Många gånger slipper mottagaren krävande dialysbehandling, säger överläkare Bengt von Zur-Mühlen.

1964 genomfördes den första njurtransplantationen i Sverige. På Akademiska sjukhuset har man utfört sådana transplantationer sedan 1969. Hundra transplantationer årligen, gör sjukhuset till det näst största centret i landet. Totalt gjordes 370 njurtransplantationer i Sverige 2010, 2008 var antalet 419.

Titthålskirurgi är numera praxis när njurar tas ut från levande donatorer. Detta är mer skonsamt för donatorn än öppen kirurgi och innebär mindre smärta och snabbare rehabilitering. Även för mottagaren har den medicinska och tekniska utvecklingen haft positiva effekter. Moderna immunhämmande läkemedel och antikroppar har minskat risken för avstötning betydligt. I genomsnitt har man kvar en donerad njure i 15-20 år. På 1970-talet hade bara var tredje transplanterad patient kvar sin njure efter ett år.

En annan verksamhet som växer i Uppsala är kombinerade transplantationer av bukspottskörtel och njure. I fjol gjordes 13 sådana transplantationer vid Akademiska sjukhuset och i år 19 stycken, vilket är flest i landet.

 


Mer information:

Bengt von Zur-Mühlen, överläkare, 0739-099165
Lars Bäckman, enhetschef transplantationskirurgi, 018-611 70 82
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21