Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska ska leda nationellt arbete inom psykosvården

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 09:59 CET

Akademiska sjukhuset har tilldelats tio miljoner kronor av regeringen för att leda en nationell satsning inom psykosvården. Tillsammans med andra psykiatriska enheter och kommunala samarbetspartners ska man öka användningen av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård av personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Kunskapsseminarier och systematiskt förbättringsarbete är exempel på planerade aktiviteter.

– Det är väldigt roligt att vi har fått detta uppdrag som på sikt gagnar stora patientgrupper inom den psykiatriska vården, säger Karin Norlén, chef för psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset.

Akademiska sjukhuset har sedan tidigare ansvar för det nationella kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR, med 132 anslutna vårdenheter runtom i landet. Välfungerande kvalitetsregister är betydelsefulla för att möjliggöra årliga jämförelser och visa på resultat.

Tanken är att man inom ramen för det nya nationella projektet ska förbättra kvalitetsregistret. Bland annat ska inmatningsfunktionerna förenklas. Tillsammans med samarbetspartnern Kvalitetsstjärnan kommer samtliga enheter inom psykosvården bjudas in för att i samarbete med kommunerna arbeta med förbättringar i vård och boende för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

I februari 2010 kom Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för psykosociala insatser inom psykosvården. Enligt Ing-Marie Wieselgren, överläkare och ansvarig för psykosregistret, handlar det om insatser med stöd i forskningen som alla enheter inom psykosvården bör erbjuda.

Exempelvis ska patienter och anhöriga erbjudas utbildning gemensamt, inte separat. Rehabilitering bör ske samtidigt som man arbetstränar, så kallad supported employment, i stället för stegvis utslussning på arbetsmarknaden. Vidare ska man erbjuda adekvat behandling av symtom, exempelvis hantering av röster. Behandlingen ska även omfatta förebyggande insatser mot kroppslig ohälsa, exempelvis motion, kostråd och hjälp att sluta röka. 

Med Akademiska sjukhuset som nav ska de nya riktlinjerna omsättas nationellt. Om satsningen faller väl ut är regeringen beredd att skjuta till ytterligare tio miljoner kronor per år 2012 och 2013.

Mer information:

Karin Norlén, chef psykiatridivisionen, 018-611 92 98 eller 070-373 92 12

Ing-Marie Wieselgren, överläkare/ansvarig för nationella psykosregistret, 070-314 76 23

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21