Följ Akademiska sjukhuset

Mobilapp ska göra vården mer tillgänglig för unga med diabetes

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2015 09:00 CET

Akademiska sjukhuset har öppnat Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes. Syftet är att patienterna ska kunna ha tätare kontakt med vården på ett sätt och på tider som passar dem. Resultatet från en genomförd pilotstudie visar att patienterna upplever bättre hälsa och har större koll på sina blodsockervärden. Nu stärks online-mottagningen med en stödjande mobilapp.

Erfarenheten inom svensk diabetesvård och från diabetesvården på Akademiska sjukhuset är att tätare kontakt med sjukvården sänker långtidsblodsockret. Tätare besök på plats har dock sitt pris för patienten i form av transporter och frånvaro från skola eller arbete

– Grundtanken med online- mottagning är att det ska blir lättare för unga med diabetes att nå sin diabetesmottagning. Virtuella möten är ett komplement till andra insatser mellan besöken på diabetesmottagningen. En fördel är att medicineringen snabbare kan justeras vid behov. Med flexibla lösningar kan patienten få snabb hjälp när det behövs, säger Johan Fischier, diabetessjuksköterska på Akademiska sjukhuset.

Mobilapp, diabetes dialog, som börjar implementeras i december, är ett exempel på e-hälsosatsningar och personcentrerad vård på Akademiska sjukhuset, som syftar till att göra vården mer tillgänglig. Diabetes dialog har tagits fram i ett samarbete med unga patienter och personalen på diabetesmottagningen. Typ 1-diabetes är ett av sjukhusets spjutspetsområden ett så kallat centre of excellence och 2014 fick också diabetesvården ett prestigefullt pris för sitt systematiska kvalitetsarbete.

Parallellt med införandet av den virtuella mottagningen pågår en utvärdering av en ny ersättningsmodell som stimulerar användningen av ny teknik och förebyggande insatser. Modellen Health Impact Bonds bygger på att investeringar görs för att nå mål inom preventivt arbete.

– På diabetesmottagning har vi satt ett antal mätbara mål för de unga patienterna och pilotstudien visar att dessa kunnat nås via ökad användning av e-hälsa säger Christina Wass projektkoordinator inom Innovation Akademiska på Akademiska sjukhuset.

Projektet drivs i samarbete med forskare på Uppsala universitet och företag och tanken är att resultaten ska kunna användas som underlag för andra innovationsprojekt inom E-vård.


Mer information:
Johan Fischier, diabetessjuksköterska, 018-611 43 91
Christina Wass, projektkoordinator, Innovation Akademiska, 018-611 14 51 eller 073-8670310


FAKTA: Projektet InnoCent – ny ersättningsmodell som gynnar innovationer
* En ny ersättningsmodell som stimulerar användningen av ny teknik och förebyggande insatser.
* Har drivits som pilotprojekt inom Innovation Akademiska 2014-2015 med finansiering från Vinnova.

* Projektet har utvärderats och i konkurrens fått fortsatt finansiering från Vinnova för implementering och för att sprida resultatet till flera verksamheter under 2016.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.