Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska öppnar mottagning för utredning av fästingburna infektioner

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2015 08:30 CEST

Patienter som lider av kroniska besvär orsakade av fästingburna infektioner som till exempel borrelia är en växande grupp. Det är ofta svårt att ställa diagnos samtidigt som ovisshet och återkommande läkarbesök skapar oro hos de drabbade. För att erbjuda en samlad bedömning öppnar Akademiska sjukhuset en mottagning för utredning av fästingburna infektioner.

– Vi öppnar mottagningen som pilotprojekt den 6 oktober. Målgruppen är patienter som haft långdragna besvär och varit exponerade för fästingar. För att bli utredd kommer det att krävas remiss och misstanke om att man exponerats för fästingar, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektionskliniken.

Ett stort antal patienter lider i dag av långdragna besvär som ofta kan kopplas till misstänkt exponering för fästingar eller andra insekter eller spindeldjur, så kallade vektorburna sjukdomar. På infektionskliniken vid Akademiska uppskattar man att ungefär 15 procent av inkomna remisser från primärvård och sjukhusbundna kliniker handlar om vektorrelaterade problem. I Europa rapporteras årligen 85 000 fall av borrelia och 2 900 fall av fästingburen hjärninflammation (TBE) per år. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 17 procent av alla infektioner globalt är vektorburna, en siffra som förväntas stiga vid ett varmare klimat.

– Ofta finner man ingen säker förklaring till de långdragna, kroniska besvären, samtidigt som det kan vara svårt att utesluta samband med denna typ av infektioner. För många patienter leder det till upprepade sjukvårdsbesök, oro och försämrad hälsa, säger Björn Olsen, professor och infektionsläkare som blir medicinskt ansvarig för mottagningen.

Den mest kända vektorburna sjukdomen i Sverige är borrelia, en bakterieinfektion som sprids via fästingar.Oftast ger den bara ett ringformat eller ovalt hudutslag, och med antibiotikabehandling blir de flesta snabbt friska. För andra fästingburna smittor, som Rickettsia och Anaplasma, behövs ytterligare kunskap.

– Vi har för avsikt att etablera ett centrum för vektorburna infektioner (CVI) i Uppsala. En central uppgift blir att utveckla diagnostik och metoder för att förbättra utredning och behandling så att vården kan förbättras för denna växande patientgrupp, fortsätter Björn Olsen.
Centret kommer att bestå av en mottagning på infektionskliniken i nära samarbete med sektionen för klinisk mikrobiologi vid Akademiska laboratoriet för riktad diagnostik och analys, samt en forskningsenhet på nyöppnade Zoonosis Science Center på BMC.

Bildtext: Björn Olsen, professor och infektionsläkare, blir chef för den nya mottagningen för fästingburna infektioner på Akademiska sjukhuset.
Foto: Staffan Claesson

FAKTA: Ny mottagning för fästingburna infektioner
* Startar som pilotprojekt 6 oktober vid infektionskliniken på Akademiska sjukhuset. Specialistvårdsremisser tas emot från och med 15 september.
* Syftet är att erbjuda patienter med långdragna, kroniska besvär utredning och samlad bedömning. * För att bli utredd ska misstanke finnas om exponering för fästingar.
* På sikt är avsikten att etablera ett centrum för vektorburna infektioner (CVI) - sjukdomar som sprids via insekter eller spindeldjur. En central uppgift blir att utveckla diagnostik och metoder för att förbättra utredning och behandling så att vården kan förbättras.

Mer information:
Fredrik Sund, verksamhetschef infektionskliniken, 018-611 28 08
Björn Olsen, professor och överläkare, 018-611 56 61
 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.