Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska och Uppsala universitet tar över PET-centrum

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2010 13:58 CEST

 

Nu står det klart att GE Healthcare överlåter sin PET-verksamhet till Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Tillträdet beräknas ske 1 oktober i år. Personalen erbjuds anställning på Akademiska och universitetet.

– Vi är mycket glada för denna lösning. Tillgång till den framgångsrika PET-verksamheten är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att ge våra patienter den bästa vården nu och i framtiden. Samarbetet med Uppsala universitet ger oss förutsättningar att ligga i framkant, säger sjukhusdirektör Marie Beckman Suurküla.

Den avancerade bildtekniken vid PET-centrum (positronemissionstomografi) används inom flera av de forskningsområden där Uppsala universitet tidigt gjorde framsteg och i dag är internationellt ledande, bland annat inom cancer, molekylär biovetenskap, neurovetenskap och läkemedelutveckling. I sjukvården används PET för att diagnostisera cancer och andra sjukdomar exempelvis i skelett, hjärna, lungor och sköldkörtel. Tekniken används också för att utvärdera behandlingsresultat samt inom forskningen, för att till exempel undersöka om ett läkemedel når rätt receptorer i hjärnan.

– PET-tekniken är en oerhört viktig forskningsresurs som gör vägen mellan preklinisk forskning och patientnytta betydligt kortare. Vi har forskare som utvecklar de biomarkörer som sedan används av kollegor för att visualisera det som undersöks, säger Britt Skogseid, vicerektor för området medicin och farmaci vid Uppsala universitet. 

Framtagandet av radioaktiva spårämnen har pågått i Uppsala sedan 1970-talet i samarbete mellan universitetet och sjukhuset. De senaste åren har verksamheten främst varit inriktad på forskning inom fysiologi, neurofysiologi, farmakologi och tumörbiologi

Verksamhetens kliniska del, PET-centrum, blir från hösten en del av bild- och funktionsmedicinskt centrum vid Akademiska sjukhuset. Forskningsdelen, som tas över av universitetet, kommer att organiseras under institutionen för läkemedelskemi.

 Överföringen av PET-centrum godkändes av landstingsfullmäktige i februari 2009.

– Vi är glada över att tillgången till världsledande diagnostikmetoder kan säkras även i framtiden. Den nya lösningen är positiv för patienterna och länsinvånarna, men gynnar också utvecklingen i hela vårt län, där en stark samverkan mellan Akademiska sjukhuset, universitetet och näringslivet spelar en nyckelroll, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman.

 

Mer information:

Marie Beckman Suurküla, sjukhusdirektör, 073-625 44 46

Britt Skogseid, vice rektor för verksamhetsområde medicin och farmaci vid Uppsala universitet, 073-370 69 93

Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-691 60 26

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21