Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska och Lasarettet i Enköping utökar operationssamarbetet

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2014 09:00 CEST

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utökar operationssamarbetet. Från och med 7 april kommer en grupp ortopeder från Akademiska att operera olika ryggbesvär som diskbråck, spinal stenos och vissa steloperationer i Enköping. Främsta syftet är att korta väntetider till operation och minska behovet att remittera ryggpatienter till kliniker i Stockholm.

– Till en början räknar vi med att operera fyra till sex patienter i veckan. I rådande läge med begränsad tillgång till operationssalar och brist på operations- och narkossköterskor är det viktigt att utnyttja Landstingets samlade resurser på ett effektivt sätt, säger Martin Andersson, chef för ryggsektionen på Akademiska sjukhuset, som tillsammans med verksamhetschef Karin Bernhoff är initiativtagare till den nya satsningen.

Han framhåller att Akademiska har ortopedkirurger men saknar operationskapacitet, medan situationen i Enköping är den motsatta. Främsta vinnaren av ett utökat samarbete, menar han är patienter med olika ryggbesvär som kan få vård snabbare, slipper resa lika långt och kan följas upp av samma läkare som opererat.

Operationssamarbetet mellan Akademiska och Enköping inleddes i november 2013 i syfte att korta köer till planerade operationer, till exempel höft- och knäledsproteser. Nu omfattas även ryggoperationer, främst diskbråck, spinal stenos och vissa steloperationer, operationer där Landstinget har svårt att klara vårdgarantin och många patienter remitteras. I fjol köpte Landstinget ryggkirurgi för drygt 11 miljoner kronor på olika kliniker i Stockholm.

Det nya samarbetet innebär till en början att ortopedkirurger från Akademiska opererar i Enköping två dagar i veckan. Lasarettet i Enköping står för operationssal bemannade med operations- och narkossjuksköterskor övrig personal samt vårdplatser. Efter tio veckor ska satsningen utvärderas.

– En fördel är att Akademiska kan fokusera mer på akuta operationer och stora, komplicerade ryggoperationer, som ofta kräver närhet till intensivvård. På sikt finns möjligheter för sjukhuset att profilera den högspecialiserade vården mer och ta emot fler patienter från sjukvårdsregionen och andra delar av landet, säger Martin Andersson.

– Det är positivt att den kompetens och kapacitet som finns i Enköping kommer patienter som väntat länge på operation till godo. Samtidigt är det inspirerande för personalen att vidga sitt kunnande genom att verksamheten breddas med en lösning där vi slipper ta in hyrläkare,
säger Christina Fahlman Braw, chef för Kirurgiskt centrum, Lasarettet i Enköping.

Björn Lövgren Ekmehag, chef för kirurg- och onkologdivisionen på Akademiska, gläds åt att man nu bygger vidare på det goda samarbetet:

– Nu kan vi utnyttja Landstingets resurser ännu bättre för att ge patienterna bästa möjliga vård med god tillgänglighet. Jag hoppas att samarbetet kan utvecklas ytterligare och bli en naturlig del av verksamheten vid våra två sjukhus.

FAKTA: Operationssamarbetet med Lasarettet i Enköping

* Under november-december 2013 utfördes totalt 72 operationer i Enköping av
kirurger från Akademiska.

* 62 var patienter inom kirurg- och onkologdivisionen, varav 44 hade behov av
ortopediska operationer (främst axlar, fötter, knän och proteser). Tio
patienter genomgick plastikkirurgiska operationer.

* Sedan samarbetet återupptogs den 24 februari i år har 31 operationer utförts,
varav åtta inom plastikkirurgi.

Mer information:
Martin Andersson, ortoped och chef för ryggsektionen på Akademiska, 070-542 75 33
Christina Fahlman Braw, chef för Kirurgiskt centrum, Lasarettet i Enköping, 0171-418503
Björn Lövgren Ekmehag, chef kirurg- och onkologdivisionen, 018-611 55 74
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.