Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska lyckas halvera vårdrelaterade infektioner

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 08:41 CET

På ett år har Akademiska sjukhuset lyckats halvera vårdrelaterade infektioner på 43 avdelningar som ingått i VRISS-projektet (vårdrelaterade infektioner ska stoppas).

– Det känns glädjande att våra kraftfulla satsningar på bland annat basala hygienrutiner har haft effekt. Förekomsten av infektioner bland inneliggande patienter minskat från 11,3 procent 2008 till 4,2 procent i december 2009, säger Marie Källman, verksamhetsutvecklare och projektledare för VRISS.

Det första nationella VRISS-projektet genomfördes 2004 Då deltog 21 team från hela Sverige. Hösten 2008 konstaterade Sveriges Kommuner och Landsting att var tionde patient som vårdas på svenska sjukhus fortfarande drabbas av vårdrelaterade infektioner. Smittspridning inom sjukvården av antibiotikaresistenta bakterier och allvarliga infektioner ses som ett allvarligt hot mot patientsäkerheten.

Resultaten av VRISS-arbetet på Akademiska presenteras under sjukhusets kvalitetsdagar den 10 och 11 december. Första dagen presenterar olika team sina satsningar, bland annat inom plastikkirurgi, intensivvård för nyfödda, blod och brännskadeintensivvård. Andra dagen presenteras förbättringsarbeten inom områdena trycksår, smärta, nutrition, fall, läkemedel och tillgänglighet.

Det man fokuserat på är främst infektioner efter operation, urinvägsinfektioner och infektioner relaterade till centrala venösa infarter. Även lunginflammation relaterad till respiratorvård har ingått i satsningen.

– För patienterna kan svårbehandlade infektioner medföra långa sjukdomsperioder och ibland till och med kroniska sjukdomstillstånd. Man ska heller inte glömma att förlängd vårdtid blir en merkostnad. Varje vårdplats kostar pengar, säger Marie Källman.

Följsamheten till basala hygienrutiner har ökat från 30 procent till drygt 80 procent på de medverkande avdelningarna. Det handlar bland annat om att sprita händerna före och efter kontakt med patienter, inte använda smycken och klockor och använda handskar vid kontakt med urin, avföring, blod och sekret. Följsamheten till klädreglerna, att använda kortärmad överdel, har under samma tid ökat från 60 till 98 procent.

Mer information:
Marie Källman, verksamhetsutvecklare och projektledare för VRISS, 018-611 30 21 och 0761-33 32 85
Torbjörn Söderström, utvecklingsdirektör och ordförande i VRISS, 070-561 42 61
Ingrid Carlquist, projektledare VRISS, 070-259 59 83
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21