Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska leder nationellt SKL-projekt för bättre flyt på operationer

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2010 13:22 CET

Kan operationer organiseras smartare så att patienter slipper onödig väntan samtidigt som personalen upplever ökad trivsel? På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting leder Akademiska sjukhuset ett nationellt projekt, Bättre flyt på opererande verksamheter III som syftar till att förbättra patientflödet. Under 2011 viks 1,5 miljoner för satsningen.

På uppstartmötet i Uppsala 2-3 december samlas operationsteam från hela landet för att kartlägga patientflöden och därefter ta fram förbättringsförslag.

– Huvudsyftet med satsningen är få bättre och säkrare patientflöden inom opererande verksamheter. Vi kommer att använda både genombrottsmetoden och verksamhetsfilosofin lean som vi har lång erfarenhet av på Akademiska, säger projektledare Marie Källman som tillsammans med bitr sjukhusdirektör Stanley Holsteiner, chefsläkare Göran Modin och utvecklingsdirektör Torbjörn Söderström med flera ingår i styrgruppen.

Förutom att minska slöseri med patienternas tid är målet att hitta lösningar som ökar produktionen med befintliga resurser, som ger ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet men också minskar stressen och gör medarbetarna mer nöjda. Totalt medverkar cirka femton team i projektet, varav tio från Akademiska sjukhuset. All utbildning sker i Uppsala.

 

– Ett konkret exempel på hur man kan minska slöseri med patienternas tid och klara vårdgarantin är att minska andelen patienter som stryks, att patienterna är väl förberedda för operation och att färre bokas om. För att öka vårdkvalitet och patientsäkerhet ska förekomsten av postoperativa sårinfektioner och trycksår minska, bland annat genom att operationsteam följer WHO:s och lokala checklistor samt evidensbaserade vårdplaner, avrundar Marie Källman.

Mer information:

Marie Källman, verksamhetsutvecklare, 018-611 30 21

Ingrid Carlqvist, verksamhetsutvecklare, 018-611 01 19

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21