Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska kraftsamlar inför sommaren

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 11:48 CEST

Situationen är besvärligare än vanligt för Akademiska inför sommaren. På grund av sjuksköterske- och vikariebrist kommer cirka 50 fler vårdplatser att vara stängda än förra sommaren. Sjukhuset räknar med att hålla 725 av totalt 1025 disponibla vårdplatser öppna. För att underlätta inläggningar av akut sjuka och utskrivningar av färdigbehandlade
patienter vidtas flera åtgärder.

– Läget är mycket ansträngt. Trots ett flertal rekryteringssatsningar, bland
annat extraersättning till sjuksköterskor som flyttar fram en semestervecka och
höjd lön för grundutbildade sjuksköterskor, fattas fortfarande cirka hundra
sjuksköterskor, säger chefsläkare Bengt Sandén.

Personalbristen gör att akutsjukvården ges högsta prioritet medan färre
planerade operationer kommer att genomföras. Att sjukhuset minskar den
planerade vården sommartid är brukligt.  Bengt Sandén betonar att man kommer att
fortsätta leverera en god och säker akutsjukvård.

– Vi bedömer att patientsäkerheten kommer att upprätthållas. Vi kommer att
klara den akuta vården som exempelvis akuta operationer vid trauma eller vård
av cancerpatienter. Våra ansträngningar att rekrytera den personal vi behöver
fortsätter även under sommaren.

För att underlätta vården och omhändertagandet av akut sjuka patienter förstärks koordinationen av vårdplatser inom medicin-och thoraxdivisionen. Dessutom avsätts särskild personal med uppdrag att underlätta vårdplanering och utskrivning av medicinskt färdigbehandlade patienter i samråd
med länets kommuner.

Andra åtgärder:
· Under ett par veckor införs ett snabbspår på akutmottagningen för patienter som kan bedömas snabbt.
· För att avlasta vårdpersonalen på akutmottagningen förstärks labbet med en biomedicinsk analytiker.
· Apotekare som tjänstgör på sjukhuset kommer särskilt att fokusera på läkemedelshantering vid utskrivning till korttidsboenden. Detta för att patienter ska få rätt läkemedel
ordinerade (bland annat blodproppslösande och insulin) och minska risken för
att återinläggning på grund av felaktig medicinering.
· Mobila sjukvårdsteamet, som både arbetar med hembesök och har en sjuksköterska på
akuten, arbetar som vanligt även under sommaren, vardagar 8-17.

Ambitionen är också att stärka upp bemanningen på akuten med läkare, apotekare och andra
personalgrupper, att i besvärliga lägen förstärka jourlinjen och att inrätta en
apotekartjänst på akuten för att underlätta läkemedelsgenomgångar. Under
sommaren kommer även andra vårdenheter inom landstinget att ha hög
tillgänglighet. Både Uppsala närakut och ortopedakuten tar emot drop-in-besök
alla dagar klockan 7-23.

Mer information:
Bengt Sandén, chefsläkare, 070-650 15 22
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21