Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska inför effektivare lustgasrening på förlossningen

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2011 09:07 CEST

I slutet av april får förlossningen på Akademiska sjukhuset effektivare lustgasrening. I januari 2009 var Akademiska bland de första sjukhusen i Norden på att installera modern reningsteknik som nu uppgraderas.

– Vi är glada över den nya, effektivare lustgasreningen som innebär att vi kan fortsätta använda denna smärtlindring med gott samvete. Det är viktigt att alla verksamheter bidrar till att minska miljöskadliga utsläpp. Tillsammans med dubbelmasker med punktutsug kan den nya anläggningen även bidra till bättre arbetsmiljö, säger Marianne Gertzell, avdelningschef på förlossningen.

Cirka 75 procent av alla kvinnor som föder barn på Akademiska använder lustgas som smärtlindring. Förutom att gasen försvinner snabbt ur kroppen är det en fördel att kvinnan själv kan påverka användningen. Likaså att lustgas kan kombineras med andra metoder för smärtlindring.

Enligt miljöchef Lars-Eric Roxin är satsningen ett led i landstingets strävan att minska utsläpp av växthusgaser. Han betonar att det inte fanns några funktionsfel i den tidigare anläggningen, att det handlar om en uppgradering där tillverkaren Nordic Gas Cleaning står för kostnaden.

Mätningar som gjorts på sjukhuset visar att 99 procent av den lustgas som kvinnorna andas in via så kallad dubbelmask renas. Bara under en förlossning används ett kilo lustgas vilket motsvarar310 kg koldioxid, lika mycket som vid 150 mils bilkörning (t ex sträckan Stockholm-Skellefteå tur och retur).


Lustgasen leds via rör från förlossningsavdelningen till destruktionsanläggningen placerad våningen under. I maskinen sker en kemisk reaktion där gasmolekylen sönderdelas till kvävgas och syrgas utan att det bildas någon restprodukt. Med den nya tekniken går det åt mindre energi för att destruera lustgasen, cirka tre kWh i stället för uppemot 48.

Destruktionsanläggningar för lustgas finns idag på 12 förlossningsavdelningar i Sverige. I Uppsala har diskussioner inletts om att även introducera liknande teknik i mobila enheter, exempelvis inom ambulanssjukvård, luftburen intensivvård (ambulanshelikopter), men också inom primärvården och barnsjukvården.

Mer information:
Lars-Eric Roxin, miljöchef, 0709-703163
Marianne Gertzell, avdelningschef på förlossningen, 0706-111236
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21