Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska har startat landets första bank för donerade ägg

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2011 13:54 CEST

Sedan äggdonation blev tillåten 2003 har efterfrågan på assisterad befruktning med donerade ägg stadigt ökat. Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset utför cirka 30 äggdonationsbehandlingar varje år. Eftersom behovet är större än efterfrågan får barnlösa par ofta vänta på en lämplig donator. För att minska väntetiden och kunna erbjuda fler barnlösa hjälp har man nu startat till landets första äggbank.

– En ny metod för nedfrysning av obefruktade ägg, så kallad ”vitrifiering” innebär att resultaten vid äggdonationsbehandling är lika bra med frysta som med färska ägg, säger Kjell Wånggren, medicinskt ledningsansvarig på Reproduktionscentrum.

I äggbanken kan obefruktade ägg frysas ned på obestämd tid. Banken gör det möjligt att erbjuda ett par en del av de ägg som en donator donerar och spara övriga till en annan mottagare. På så vis kan fler par erbjudas hjälp. Användandet av frysta ägg förenklar synkroniseringen av donation, befruktning och insättning av det befruktade ägget till den mottagande kvinnan. En annan viktig fördel är ökad säkerhet, med minskad risk för överföring av smittsamma sjukdomar från givaren till mottagaren.

Mer information:

Kjell Wånggren, medicinskt ledningsansvarig på Reproduktionscentrum, 018-611 57 52
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21