Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska först med sammanhållet IT-system för patientdata inom anestesi och intensivvård

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 08:29 CET

Som första universitetssjukhus i Sverige inför Akademiska ett gemensamt IT-stöd för hantering av patientdata inom anestesi och intensivvård. Systemet ersätter pappersdokumentation och främsta syftet är att höja patientsäkerheten, bland annat genom att läkemedelsordinationer och annan data blir korrekt när patienter överförs mellan olika enheter.

– Att ha all information samlad och sökbar från det att en patient sövs tills personen är färdigopererad och ska överföras till en vårdavdelning möjliggör förbättrat beslutsstöd och hjälp att analysera data. Vi får bättre möjligheter att följa upp avvikelser och se tidiga tecken på farlig händelseutveckling. Erfarenhetsmässigt är det just i övergångar mellan enheter på sjukhuset och när patienter skrivs ut som utmaningarna med informationsöverföring är som störst, säger Fredrik Lennmyr, verksamhetschef för thoraxkirurgi och -anestesi.

En viktig tanke med det nya IT-systemet för hantering av patientdata är också att vårdpersonalen ska kunna fokusera mer på patienten medan systemet automatiskt loggar övervakningsdata och påminner om relevanta vårdåtgärder. Genom att stora mängder data sparas på ett strukturerat sätt i en databas finns även stora möjligheter till forskning.

Med det nya IT-systemet på Akademiska integreras patientdata för alla verksamheter inom anestesi, postoperation och intensivvård. Totalt kan över 7 000 olika värden frånmedicinteknisk utrustning kopplad till patienten registreras och sparas, med en minuts upplösning, till exempel övervakningsmonitorer, anestesiapparater, infusionspumpar och blodgasapparater. Det handlar om viktiga data om bland annat syresättning, vätskebalans och läkemedelsdosering, men även uppgifter om katetrar och andra accesser - information som tidigare registrerats manuellt.
Värdena kan kombineras och visualiseras i grafer, kurvor eller tabeller. När patienten är färdigbehandlad efter en operation skickas en rapport automatiskttill den elektroniska patientjournalen där vårdavdelningens personal får tillgång till den.
Under hösten har IT-systemet införts inom thoraxoperation och thoraxintensiven utan större störningar.

Det är en stor utmaning att införa ett så centralt IT-system under pågående verksamhet. Jag är glad att införandet fungerat så bra tack vare medarbetarnas insatser. Systemet förstärker vår hantering av komplex information, och kommer därmed att utgöra en viktig del i vårt långsiktiga kvalitetsarbete, säger Fredrik Lennmyr.

Till våren påbörjas ett breddinförande på sjukhuset. Först ut blir opererande verksamheter (kirurgi, ortopedi och anestesi) och postoperativa avdelningar. Innan sommaren ska även centralintensiven och barnintensiven samt gynoperation omfattas. Systemet kommer också att införas på Lasarettet i Enköping.

Mer information:
Fredrik Lennmyr, verksamhetschef thoraxkirurgi och anestesi, 070-653 45 69
Christer Nerhed, projektkoordinator inom MSI, 018-611 33 05

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.