Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska först med ny internetbehandling för unga med svår psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 08:20 CEST

Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset är först i landet med att introducera en ny internetbehandling för unga med komplicerad psykiatrisk problematik. Syftet med eBUP är att komplettera traditionell vård på mottagning och ge patienterna nya möjligheter att kommunicera med behandlare och utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

– Det nya är att internetbehandlingen även omfattar unga med svåra diagnoser, exempelvis tvångssyndrom och bipolär sjukdom, samt att patienterna erbjuds en kombination av kognitiv beteendeterapi via möte med terapeut och via internet, säger Cecilia Arlinger Karlsson, psykolog och ansvarig behandlare inom eBUP.

Bakgrunden till internetsatsningen är att både unga med svåra psykiska problem och deras anhöriga aktivt söker information på nätet. Internetplattformen kan både användas för enskild behandling och gruppterapi. En annan fördel är att patienterna kommer att ha möjlighet att chatta med andra.

– För barn och ungdomar med komplicerad psykiatrisk problematik är det positivt att inte känna sig ensamma med sin sjukdom, att kunna dela med sig och lära av andra i samma situation, säger Staffan Lundqvist, biträdande verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatri vid Akademiska sjukhuset.

Med start i september räknar man med att plattformen ska ha en appfunktion där man får påminnelser och stöd från sin behandlare och själv kan registrera och rapportera information.Enligt Staffan Lundqvist kan en tätare kontakt med vårdpersonalen bidra till att göra vården mer effektiv.

eBUP är ett pilotprojekt som pågår under ett år inom barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala. Projektet finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting. Innehållet i plattformen kan anpassas för olika patientgrupper. Förhoppningen är att satsningen efter utvärdering ska permanentas inom barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala och att metoden på sikt ska spridas och användas nationellt.
Praktiskt går det till så att patienterna loggar in från sin dator eller mobilvia Mina Vårdkontakter (MVK). Det innebär samma säkerhet som vid inloggning till exempelvis banker och Försäkringskassan.
 


Mer information:
Cecilia Arlinger Karlsson, psykolog och ansvarig behandlare inom eBUP,  070-611 70 90
Staffan Lundqvist, biträdande verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatri, 070-566 25 37
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Andra webbsatsningar inom BUP i Uppsala
* Snorkel.se: webbsida där barn och ungdomar kan läsa om nedstämdhet, oro, ångest och stress, samt få tips på vad man kan göra om man känner sig stressad eller har dåligt självförtroende. Sidan har fått nytt modernare utseende. Här finns dessutom två nya appar med olika övningar – Snorkelövningar och Livbojen, båda anpassade för iOS och Android.
* SagaUppsalalan.se: webbsida där unga och deras familjer kan få information och guidning. Det nya är att man söker information via en problemställning. Man behöver inte veta vilken verksamhet man söker eller om det är landsting eller kommun som tillhandahåller hjälpen. Webbsidan är framtagen av Uppsala läns landsting och kommuner.Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.