Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska först med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 09:34 CEST

Kan toalettblock som avger enzymer ta bort läkemedelsrester från avloppsvatten inom sjukvården? Akademiska ska som första sjukhus i Sverige testa denna reningsteknik inom ett pilotprojekt som startar i juni.

Globalt står sjukvården för en mindre del av de totala läkemedelsutsläppen, men koncentrationen av läkemedel är hög i avloppsvatten från sjukhus och många viktiga sista-linjens läkemedel används enbart på sjukhus. Antibiotika är särskilt viktiga i detta perspektiv eftersom utsläpp kan leda till resistensutveckling. Just nu pågår flera olika projekt på Akademiska för att hitta nya, effektiva sätt att rena sjukhusets avloppsvatten från läkemedelsrester med speciellt fokus på antibiotika och resistenta bakterier.

– Förbättrad avloppsrening kan bidra till en minskning av spridningen av antibiotikaresistens, inte bara ut i miljön utan även i det långa loppet till människor. Rening redan i toalettstolen är ett intressant alternativ för att effektivt minska utsläppen nära källan, säger Josef Järhult, infektionsläkare och forskare på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

I början av juni startar toalettblocksrening som pilotprojekt. Då ska testmiljön anpassas inför det riktiga testet i augusti-september. I projektet används specialdesignade enzymer som bryter ned läkemedelssubstanser redan i toaletten.

– Enzymrening av läkemedel har testats i form av filter på reningsverk, men inte som toalettblock. Produkten heter PCure och har utvecklats av ett Uppsalabaserat företag. Den ser ut som ett vanligt toalettblock, men innehåller specialdesignade enzymer som frigörs ned i toalettvattnet när patienten spolar. Nedbrytningen påbörjas direkt när enzymerna kommer i kontakt med läkemedelsrester i urin och fekalier, säger Sofia Schultz, miljöstrateg på Akademiska sjukhuset och Landstingets ledningskontor.

Fördelarna menar hon bland annat är att metoden inte kräver något extra handhavande för personalen samt att den inte kräver omfattande ombyggnationer av avloppssystem.

Metoden ska till en början testas i 30-huset, bland annat eftersom infektionskliniken, med hög och livsviktig antibiotikaförbrukning, ligger där. Fem olika substanstyper kommer att analyseras i projektet: tre antibiotika, en smärtstillande och en blodtryckssänkande.

– Vi tar frågan om antibiotikaresistens på stort allvar. Med miljöprogrammet som grund arbetar vi inom landstinget systematiskt för att minska verksamheternas miljöpåverkan. Detta är ett exempel på projekt där landstinget ligger i framkant, säger Robert Damberg (MP), ordförande för fastighets- och servicenämnden.

Projektet genomförs i ett samarbete mellan Landstinget i Uppsala län, Uppsala universitet och företaget Pharem Biotech.

FAKTA: Avloppsreningsprojekt på Akademiska
*
Pilotprojekt med storskalig ozonering av orenat avloppsvatten startade hösten 2015. Syftet är att minska miljöpåverkan från sjukhusets utsläpp av läkemedelsrester och samtidigt minska risken för utveckling av antibiotikaresistens, både inom och utanför sjukhuset. Hittills har man fokuserat på rening av vatten från en samlingsbrunn.

* Pilotprojekt med toalettblocksrening. Startar i början av juni då testmiljön anpassas inför det riktiga testet i augusti-september. I projektet används specialdesignade enzymer som bryter ned läkemedelssubstanser redan i toaletten.

* Projekt inom ramen för ett examensarbete fokuserat på olika metoder för reducering av läkemedelsrester i urin. Om urinsepareringsförsöken faller väl ut kan det bli aktuellt med urinseparerande toaletter på sjukhuset i framtiden. En fördel är att det blir mycket mindre mängder än om allt avloppsvatten ska behandlas.

Resultat från de tre projekten väntas hösten 2016.


Mer information:
Sofia Schultz, miljöstrateg på Akademiska sjukhuset och Landstingets ledningskontor, telefon: 076-496 39 33
Josef Järhult, infektionsläkare och forskare på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, 073-985 02 87

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.