Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska först i landet med ny embryoövervakning

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2012 13:10 CET

 Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att införa  embryoskop, en ny teknik för övervakning som kombinerar inkubator, kamera och mikroskop.  Sedan i höstas har tekniken använts på ett trettiotal patienter inför IVF-behandling med så kallad mikroinjektion, ICSI, och på sikt är målet att fler patienter ska omfattas.

– Den nya tekniken ger oss bättre möjligheter än tidigare att följa olika utvecklingsstadier hos embryon. Vi får ett mer exakt beslutsunderlag inför urvalet vid återföring och nedfrysning vilket också ger ökad trygghet för patienterna, säger laboratoriechef Julius Hreinsson.

Embryoskop är en utrustning som kombinerar odlingsskåp/inkubator med mikroskop, digitalkamera och bildanalyssystem.  För personalen innebär den nya tekniken att man mer noggrant kan studera celldelningen under två-tre dygn, innan embryot återförs till kvinnan eller frysförvaras för kommande behov.  

– Tidigare tog vi ut embryon ur odlingsskåp en gång per dygn för att studera utvecklingen i mikroskop. Nu har vi tillgång till bilder och annan information kontinuerligt och slipper de risker som förändringar i odlingsmiljön innebar, förklarar Julius Hreinsson.

Parallellt med införandet av embryoskop medverkar reproduktionscentrum i en studie där man utreder teknikens effekter på urvalet av embryon.

Reproduktionscentrum startade 1995 och för tre år sedan flyttade verksamheten till renoverade lokaler med ett nytt laboratorium. Här utreds och behandlas drygt tusen ofrivilligt barnlösa par varje år. Många kommer från andra län i sjukvårdsregionen, men också från Stockholm och andra delar av landet. För att komma i fråga för assisterad befruktning ska man ha försökt i minst ett år utan att lyckas.

De vanligaste stegen vid assisterad befruktning är hormonell stimulering av ägglossning, insemination och odling i laboratoriemiljö (provrörsbefruktning, IVF). Efter befruktning och odling återförs ett embryo till kvinnan och för åtta av tio patienter kan ytterligare ett eller flera embryon frysförvaras för kommande behov. Förutom par från Uppsala län remitteras patienter från Stockholm, Sörmland och Västmanland hit för komplett utredning och behandling utan väntetid.

Mer information:

Julius Hreinsson, laboratoriechef, 018-611 57 71
Kjell Wånggren, medicinskt ledningsansvarig överläkare, 018-611 57 52
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21