Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska får omnämnande för god strokevård

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2011 14:49 CEST

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av fem sjukhus som får omnämnandet ”god strokevård” av styrgruppen för kvalitetsregistret Riks-Stroke.

Detta är andra gången som Akademiska sjukhuset blir omnämnt för god strokevård. För tre år sedan blev sjukhuset utnämnt till årets strokeenhet, en placering som 2010 tillföll Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Exempel på kriterier som legat till grund för bedömningen av strokevårdens kvalitet är hur stor andel av patienterna som vårdats på strokeenhet, fått blodproppslösande behandling och/eller blivit trombektomerade (blodproppen tas bort på kirurgisk väg), hur stor andel som blivit utskrivna med blodfettssänkande läkemedel samt hur många som är nöjda med akutvården.

Kvalitetsregistret Riks-Stroke har funnits sedan 1994. Här registreras varje år cirka 25 000 insjuknanden. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Ett viktigt syfte är att höja kvaliteten generellt inom svensk strokevård och att bidra till att vården håller en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

Årsrapporten som beskriver strokevården i Sverige och ligger till grund för bedömningen Årets Stroke-enhet 2010 publiceras på www.riks-stroke.org, under årsrapporter.