Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska får fortsatt rikssjukvårdsansvar för svåra brännskador

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 13:54 CET

Akademiska får fortsatt rikssjukvårdsansvar för behandling av svåra brännskador.
Socialstyrelsen har beslutat att förnya tillståndet att bedriva rikssjukvård för svåra brännskador i Uppsala och Linköping.  Det nya avtalet gäller för perioden 1 juli 2016 – 31 december 2021.

Rikssjukvård infördes 2007 och innebär att viss högspecialiserad vård koncentreras till ett eller två sjukhus för att ge högre vårdkvalitet och bättre resursutnyttjande. Rikssjukvårdsnämnden på Socialstyrelsen beslutar vilka områden som ska omfattas. Formellt är det sedan landstingen som söker och de sjukhus som tilldelas uppdraget har nationellt upptag av patienter. Tre kriterier är avgörande: sjukdomen/tillståndet ska vara ovanligt, diagnos/behandling vara komplicerad och vården ska vara resurskrävande med krav på specialkompetens.

Sedan 2010 är brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping nationella brännskadeenheter. Båda universitetssjukhusen får nu fortsätta med verksamheten.
 
– Vi är väldigt glada över det förnyade förtroendet. Att högspecialiserad vård som denna samlats på färre platser i landet är positivt för patienterna. Nu kan vi fortsätta utveckla vården tillsammans med Linköpings brännskadeenhet. Under den första tillståndsperioden har vi skapat en högkvalitativ, sammanhängande vårdkedja för patienterna. Den kommande perioden möjliggör stärkt fokus på gedigna forsknings- och utvecklingsprogram, säger Fredrik Huss, överläkare och ämnesområdesansvarig på brännskadecentrum.

Gunilla Nygård, verksamhetschef för plastikkirurgi och käkkirurgi, framhåller att centraliseringen av vården gynnar vårdkvalitet, utveckling och forskning.

– Även patienter med snarliknande tillstånd och behov av snarlika behandlingar vinner på att vården koncentrerats till färre platser. Också inom forskningen finns klara fördelar med större patientunderlag och bättre möjligheter till uppföljning, säger Gunilla Nygård.

– Det är mycket glädjande att Akademiska sjukhuset behåller rikssjukvårdsuppdraget för brännskador. Det är ett bevis på att verksamheten håller en mycket hög klass och att vi kan mäta oss både nationellt och internationellt inom det här området, säger Börje Wennberg (S), ordförande i landstingsstyrelsen.


FAKTA: Rikssjukvård svåra brännskador
* I Sverige söker närmare 38 000 personer sjukvård på grund av brännskada per år. Av dessa vårdas cirka 1 300 i sluten vård.
* Inom rikssjukvården vårdas cirka 300 svårt brännskadade varje år. Till Akademiska sjukhuset remitteras patienter från hela Sverige, majoriteten dock från Stockholm och norra Sverige.
* Hos äldre barn, ungdomar och vuxna är skållning och skador av öppen eld, direkt eller genom att kläder tagit eld, den vanligaste orsaken till skadorna. Hos förskolebarn är skållning på varmt/hett vatten den vanligaste orsaken.

Mer information:
Fredrik Huss, överläkare och ämnesområdesansvarig på brännskadecentrum, 0738-670 483
Gunilla Nygård, verksamhetschef plastikkirurgi och käkkirurgi, 0738-680108
Börje Wennberg (S), ordförande landstingsstyrelsen, 070-634 82 14

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.