Följ Akademiska sjukhuset

​​Akademiska får förlängt vårdavtal med Sörmland och Västmanland

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2014 09:42 CET

Nu står det klart att vårdavtalet mellan Akademiska sjukhuset och landstingen i Sörmland och Västmanland förlängs till årsskiftet 2015/2016. Det innebär att patienter från dessa län kan erbjudas fortsatt specialistsjukvård på Akademiska. I somras förlängdes vårdavtalen med övriga landsting i sjukvårdsregionen: Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro.

– Vi är väldigt glada över att vårdavtalet förlängs. Det förnyade förtroendet avspeglar att våra rutiner för samarbete fungerar väl. Akademiska sjukhuset strävar efter att erbjuda ett optimalt omhändertagande i en sammanhängande vårdkedja från diagnos till behandling, säger marknadschef Karolina Sidwall.

Mer än var tredje patient som remitteras till Akademiska sjukhuset kommer från andra landsting. Sjukhuset ger högspecialiserad vård till invånare i sju landsting med sammanlagt drygt två miljoner invånare. Intäkterna från regionavtalen uppgår till drygt 1,4 miljarder kronor per år, motsvarande en tredjedel av Akademiska sjukhusets budget.

Sedan 2010 är vårdavtalen mellan Akademiska sjukhuset och regionlandstingen femåriga. Diskussioner pågår om nya avtal för perioden 2016-2020 då planer finns att integrera vårdavtalen med regionens samverkansavtal och utveckla samarbetet ytterligare.

Ytterligare information:
Karolina Sidwall, marknadschef Akademiska sjukhuset, 070-611 34 30
 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.