Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Akademiska får förlängt vårdavtal med Åland

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2014 10:18 CEST

Ålänningar i behov av högspecialiserad vård kan även fortsättningsvis remitteras till Akademiska. Det står klart efter att samarbetet förlängts till årsskiftet 2015/2016.

– Det är väldigt glädjande att Ålands hälso- och sjukvård gett oss förnyat förtroende. Vi har sedan 2010 ett vårdavtal som omfattar alla specialitetsområden på Akademiska. Att avtalet förlängs är ett uttryck för att våra rutiner för samarbete fungerar väl. Vi vinnlägger oss om att ge ålänningarna optimalt omhändertagande i en sammanhängande vårdkedja från diagnos till behandling. Inte minst svensktalande personer på Åland uppskattar att få vård här, säger marknadschef Karolina Sidwall.

Vårdavtalet omfattar både akutsjukvård och planerad högspecialiserad vård med remisstvång inom öppen- och slutenvård. Det är framförallt inom kardiologi, thoraxkirurgi, ortopedi, barnsjukvård och onkologi som ålänningar remitteras till Akademiska sjukhuset. I avtalet ingår även utbildning och konsultationer, att läkare från Akademiska tjänstgör på Åland och bistår med expertis via
telelänk. Ambitionen är att utöka användningen av telemedicin.

I fjol köpte Åland vård för cirka 30 miljoner kronor. Det motsvarar drygt 300 vårdtillfällen inom slutenvård och drygt 400 besök inom öppenvård.

Mer information:
Karolina Sidwall, marknadschef, 018-611 30 75 eller 070-611 34 30
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.