Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska får förlängt vårdavtal med Åland

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 09:07 CET

Ålänningar i behov av högspecialiserad vård kan även fortsättningsvis
remitteras till Akademiska sjukhuset. Det står klart efter att samarbetet förlängts till
årsskiftet 2014/2015.

– Det är väldigt glädjande att Ålands hälso- och sjukvård gett oss förnyat förtroende. Vi har sedan fem år ett vårdavtal som omfattar alla specialitetsområden på Akademiska. Förlängningen av avtalet är ett uttryck för att våra rutiner för samarbete fungerar väl. Vi vinnlägger oss om att ge ålänningarna
optimalt omhändertagande i en sammanhängande vårdkedja från diagnos till behandling, säger marknadschef Karolina Sidwall.

Vårdavtalet omfattar både akutsjukvård och planerad högspecialiserad vård med remisstvång inom öppen- och slutenvård. Dessutom ingår utbildning och konsultationer, att läkare från Akademiska tjänstgör på Åland och bistår med expertis via telelänk. Ambitionen är att utöka användningen av telemedicin.

– Under 2012 stod ålänningar för drygt 300 vårdtillfällen inom slutenvård och drygt 400 besök inom öppenvård. Kardiologi, thoraxkirurgi, kirurgi, ortopedi och infektionssjukdomar är exempel på områden där vi har flest remisser från Åland, säger Karolina Sidwall.

Mer information:
Karolina Sidwall, marknadschef, 018-611 30 75 eller 070-611
34 30
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21