Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska får förlängt avtal med Stockholm inom IVF

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2011 13:04 CEST


Stockholms läns landsting har förlängt avtalet med reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset. Samarbetet startade våren 2010, då kötiden för en IVF-behandling i Stockholms län var upp till två år. Under det första avtalsåret har över 200 Stockholmspar genomgått provrörsbefruktning i Uppsala och 42 procent av dessa blivit gravida vilket är en bra siffra nationellt sett.

– Samarbetsavtalet är positivt för sjukhuset eftersom det ger oss intäkter, och det är bra för alla barnlösa par som slipper vänta. Vi kan erbjuda IVF-behandling inom tre månader. Hittills i år har vi genomfört 269 behandlingar på par från Stockholm. Vi har ett gott samarbete, goda resultat och nöjda patienter. Vi avser att fortsätta att behandla par från Stockholm i samma utsträckning som tidigare, säger Kjell Wånggren, överläkare på reproduktionscentrum.

Barnlösa par som remitteras till Akademiska sjukhuset från Stockholms läns landsting erbjuds tre IVF-behandlingar antingen med färska ägg eller befruktade ägg som kan nedfrysas. Under perioden 1 mars 2010-1 mars 2011 gjordes 137 IVF-behandlingar med färska, nyplockade ägg. Samma period gjordes 59 återföringar av frysta ägg.  

Reproduktionscentrum vid Akademiska tar även emot barnlösa par från Västmanland på remiss. Vid IVF-behandling som inkluderar äggdonation tar man emot patienter från hela Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.  Behovet av ägg- och spermiedonatorer är fortsatt stort.

Mer information:

Kjell Wånggren, överläkare reproduktionscentrum, tfn 018-611 57 52
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21