Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska får ansvar för försvarets smittskydd

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2013 09:42 CET

Nu står det klart att Akademiska sjukhuset får ansvar för smittskydd inom Försvarsmakten. Det nya avtalet gäller för åren 2014-2015 och omfattar bland annat rådgivning, säkerställande av smittskydd/vaccinationer, diagnostik och behandling.

Akademiska har sedan fem år ett avtal med Försvarsmakten som omfattar
hemtransport och intensivvård av skadade svenska soldater både under och efter
transport.

– Vi är väldigt glada över att försvaret ger oss detta nya uppdrag. Smittskydd
är en viktig fråga som ligger i tiden. Avtalet innebär att våra specialister
inom infektion kommer att bistå försvaret med rådgivning, vaccinationer och
sjukvård, säger marknadschef Karolina Sidwall.

Enligt det nya avtalet ska Akademiska bistå med stöd vid utbrott av smittsamma
sjukdomar, framförallt internationellt. Sjukhuset ska också ge stöd i
policyfrågor samt vara rådgivare i frågor som rör smittskydd och förebyggande
åtgärder/utbildning.

– Avtalet är en bekräftelse på kompetensen inom smittskydd och infektion vid
Akademiska sjukhuset. Vi kommer bland annat att bidra med kompetens när det
gäller förebyggande av epidemier och vid behov vårda soldater och annan
personal som insjuknat vid utbrott av olika sjukdomar, säger Göran Günther,
verksamhetschef för infektion.

Infektionskliniken på Akademiska har specialistläkare i dygnet runt-jour,
infektionsläkare med fortbildning i smittskydd som till vardags ansvarar för
smittskyddet på sjukhuset. De infektionsläkare som ingår i bakjouren har mångårig
erfarenhet. Enligt avtalet ska specialisterna vara tillgängliga för telefonrådgivning
omedelbart oavsett tid på dygnet och kunna sätta in särskilda åtgärder vid
behov.

– Förutom hög kompetensen inom infektion har vi specialutbildade team dedikerade
för luftburen intensivvård. Transportmöjligheterna är mycket goda via Ärna
flygplats som nyligen byggts ut. Vår personal kan med kort varsel infinna sig
på önskad plats och smidigt transportera behövande till Akademiska för
bedömning, vård och eventuellt isolering, säger Karolina Sidwall.

Mer information:

Karolina Sidwall, marknadschef, 018-611 34 30 eller 070-611 34 30

Göran Günther, verksamhetschef infektion, 018-611 56 56

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21