Följ Akademiska sjukhuset

Vassare bildteknik kan förbättra behandling vid matstrupscancer

Nyhet   •   Aug 24, 2018 08:31 CEST

Förbättrad diagnostik av matstrupscancer med PET-MR-teknik är ett viktigt mål för en pågeånde forskningsstudie på Akademiska sjukhuset.

För att bota patienter med cancer i matstrupen eller övre magmunnen krävs oftast en omfattande operation där delar av matstrupe och magsäck tas bort.Jakob Hedberg, överläkare i kirurgi vid Akademiska sjukhuset, forskar bland annat på förbättrad diagnostik med PET-MR-teknik och har tilldelats en halvtidstjänst av Cancerfonden under sex år för forskning kring denna allvarliga sjukdom.

Cancer i matstrupen eller övre magmunnen är en allvarlig tumörform som drabbar ungefär 700 svenskar varje år. Endast var tredje patient kan behandlas med operation, med målet att bli botade. I dag används PET-CT (datortomografi med särskild kontrast) för att bedöma vilket stadium tumörsjukdomen har. Jakob Hedbergs och hans medarbetares forskning inriktas på en ny undersökningsmetod baserad på magnetkameraundersökning, så kallad PET-MR.

– Det är mycket viktigt att kunna identifiera vilka patienter som har nytta av en omfattande och för patienten krävande operation, då man opererar både i bröstkorgen och bukhålan, säger Jakob Hedberg. Varje patient är unik och behandlingen behöver anpassas därefter. Trots att vi har mycket bra undersökningsmetoder idag, finns det alltid utrymme att bli ännu bättre. Vi hoppas att lära oss mer om tumörens växt och hur den svarar på given behandling för att kunna skräddarsy behandlingen till den enskilde patienten ännu bättre i framtiden.

– En fördel med PET-MR är att bilden på vissa sätt tydligare kan visa var tumörens gränser går. MR ger också bättre uppfattning om tumörens genomblödning och ämnesomsättning. Tekniken har potential att bli ett viktigt komplement, som kan vägleda och på så vis förbättra vården.

Inom kort publicerar forskargruppen en studie som visar att magnetkameraundersökning med PET-MR både är en säker och användbar metod vid cancer i matstrupen och övre magmunnen.

– Vår förhoppning är att vissa patienter, som svarar bra på cellgifts- och strålbehandling, ska kunna slippa en onödig operation i framtiden. Detta är av stor betydelse för patienter som även har andra sjukdomar som gör canceroperationen extra riskfylld, framhåller Jakob Hedberg.

Forskargruppen arbetar även med att bygga upp en biobank med tumörceller och blodprover från patienter med cancer i matstrupen och övre magmunnen. Detta inom ramen för den befintliga biobanken U-CAN. Proverna tas både före, under och efter behandling.

– Proverna som samlas i biobanken är värdefulla för att stärka grundforskningen när det gäller diagnostik och behandling av dessa allvarliga tumörformer, och jag ser särskilt fram emot att i detalj undersöka hur immunförsvarets celler i tumören och blodet påverkas under den komplexa behandling vi ger: Detta i ett nytt spännande samarbete som är under uppbyggnad, berättar Jakob Hedberg.


Mer information:
Jakob Hedberg, överläkare i kirurgi, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 65 07 eller 0768-32 89 34, e-post: jakob.hedberg@surgsci.uu.se