Följ Akademiska sjukhuset

Världseliten inom bukhålecancer samlas i Uppsala

Nyhet   •   Jun 18, 2010 10:05 CEST

Peritonealcancer är en mycket svårbehandlad tumörform, där cancern spridit sig till bukhinnan. Akademiska är ett av få sjukhus i världen som erbjuder en alternativ behandling där man kombinerar kirurgi med varm cytostatika.
– Vid cancer som spritts från tjocktarmen är femårsöverlevnaden 30 procent, jämfört med en genomsnittlig överlevnad på 3-15 månader vid konventionell behandling, säger Haile Mahteme, kirurg på Akademiska sjukhuset.

Den 8 september samlas världseliten på området i Uppsala för att utbyta erfarenheter. Bland talarna återfinns pionjären på den nya metoden, Paul Sugerbaker, Washington.

Akademiska sjukhuset rankas bland de fem främsta globalt inom peritonealcancer. Sedan starten 2003 för den nya kombinerade behandlingsmetoden har cirka 350 patienter från både Sverige och övriga Norden behandlats här. På årsbasis handlar det om cirka 80 patienter, varav drygt en tredjedel har blivit botade.

– Den upphettade cytostatikan ges lokalt i buken, efter att all synlig cancer opererats bort. Värme har en celldödande effekt samtidigt som läkemedlet lättare tränger in i tumörcellerna. På så sätt kan man även angripa osynliga tumörer, berättar kirurgen Haile Mahteme, som importerat och vidareutvecklat metoden i Sverige.


Till skillnad från konventionell cytostatika, som ges under tre till sex månader, ges denna behandling i samband med operationen efter att all synlig tumörvävnad tagits bort.

Haile Mahteme beskriver behandlingsmetoden som ett tufft ingrepp som tar cirka tio timmar. Patienternas allmäntillstånd måste vara gott. De får inte ha allvarliga hjärt- och lungsjukdomar. Cancern får inte heller ha spritt sig till lever eller lungor.

Forskargruppen i Uppsala har bland annat bidragit till ett mer selektivt val av cytostatika, beroende på var modertumören sitter. I gruppen ingår kirurger, onkologer, röntgenspecialister med flera experter som har ett nära samarbete med forskare vid Karolinska institutet och universitetssjukhusen i Linköping och Malmö.

Läs mer om konferensen: http://www.peritonealconference2010.com/