Följ Akademiska sjukhuset

Uppsalalogoped tilldelas Svenska logopedpriset

Nyhet   •   Jan 29, 2014 11:04 CET

Margareta Jennische, docent i logopedi vid Uppsala universitet och under många år verksam inom länslogopedin vid Akademiska, har tilldelats Svenska logopedpriset 2014. Priset delas ut vart
tredje år och gick även 2011 till en Uppsalalogoped.

– Margareta Jennische är en föregångare inom språkutveckling hos barn, då särskilt för tidigt födda barns språk, men också inom alternativ kompletterande kommunikation (AKK) där hon
bidragit inom vetenskap, metodutveckling och kunskapsspridning, säger Marianne Christensen,
verksamhetschef för Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset.

Margareta Jennische anses även ha bidragit till spridningen av kommunikation med Bliss, ett system där ord och begrepp ersätts av symboliska bilder. Bliss används framförallt av barn som saknar
talförmåga, ofta i kombination med olika rörelsehinder. Både nationellt och internationellt är hon en efterfrågad föreläsare i ämnet.

År 1999 disputerade Margareta Jennische i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Speech and language skills in children who required neonatal intensive care” och är sedan 2012 docent i logopedi i Uppsala. Under åren 1985-2000 arbetade hon på foniatriska avdelningen, logopedmottagningen och Akademiska barnsjukhuset. Efter några år på Astrid
Lindgrens barnsjukhus kom hon tillbaka till Uppsala 2003 då hon blev klinisk
lektor.

Förutom ett flertal vetenskapliga artiklar har hon gett ut böckerna Skrika, jollra, tala (med Monica Westerlund, 1980, 1983) och Barns uttalsutveckling (tillsammans med Per Linell, 1980).

– Margareta Jennische har starkt bidragit till logopedutbildningen vid Uppsala universitet som startade 2005.  Hittills har fem kullar studenter examinerats. Hon är och har varit en inspiratör som oförtrutet arbetat med att förbättra och förnya logopedprogrammet, säger Marianne Christensen.

Mer information:
Marianne Christensen, verksamhetschef för Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset, 018-611 53 26 , 070-2829910
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21