Följ Akademiska sjukhuset

Totalstoppet hävs för intag av patienter till planerade åtgärder

Nyhet   •   Okt 15, 2018 16:27 CEST

Det totala stoppet för intag av patienter för planerade åtgärder på Akademiska hävs 16 oktober.

Från och med tisdag 16 oktober hävs det totala stoppet för intag av patienter till planerade åtgärder på Akademiska sjukhuset. Stoppet, som infördes 9 oktober på grund av sjukhusets mycket besvärliga platsläge, ersätts med ett selektivt intag av patienter per verksamhetsområde och vecka. Alla intag därutöver ska beslutas i samråd med chefsläkare.

– Läget är något bättre, men vi behöver fortsätta med olika åtgärder för att få balans i intaget patienter i förhållande till tillgången på vårdplatser. Vi kommer att följa upp utvecklingen på daglig basis men också ha avstämningar varje vecka av volymerna inom den planerade vården, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Han understryker samtidigt att flera andra åtgärder är igång eller planeras. Akademiska fortsätter med olika rekryteringssatsningar och arbetar mer systematiskt med patientsäkerhet och arbetsmiljöförbättringar.

– Det handlar bland annat om att utveckla arbetsfördelningen och införa nya arbetssätt inom slutenvården, exempelvis när det gäller rondrutiner. Dessutom pågår arbete för att införa flera nya yrkeskategorier i vården, berättar Mikael Köhler.

Sjukhuset vill också utveckla samarbetet med primärvård, kommuner och andra sjukhus ännu mer, framförallt för att minimera onödiga återinläggningar.

– Från vår sida handlar det bland annat om att ha bättre underlag inför utskrivningsplaneringen, från primärvård och kommuner om att göra fler samordnade individuella planeringar hemma hos patienter, avrundar Mikael Köhler.Följande intag gäller per verksamhetsområde från och med 16 oktober:

Verksamhetsområde Elektivt intag/vecka
Blod och Tumörsjukdomar (BOT) 34
Härt-lungmedicin och Klinisk fysiologi 20
Geriatrik 8
Kirurgi 14
Ortopedi 5
Kvinnosjukvård 10
Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi 26
Plastikkirurgi 10
Specialmedicin 12
Ögon 12
Öra-näsa-hals 10
Urologen 5
Thorax 12


För mer information:

Mikael Köhler, chefsläkare, 076-724 89 17