Följ Akademiska sjukhuset

Telemedicin gör vården mer tillgänglig vid Parkinson

Nyhet   •   Mar 19, 2014 10:22 CET

Nu kan patienter med svåra symtom av Parkinsons sjukdom få sin behandling med Duodopa rätt inställd på distans. Akademiska medverkar i en nationell klinisk studie som syftar till att göra vården mer tillgänglig och minska behovet av sjukhusinläggningar.

Drygt 20 000 svenskar har Parkinsons sjukdom och 700 av dessa bor i Uppsala
län. I och med att vi lever allt längre beräknas förekomsten av sjukdomen öka
kraftigt de närmsta 10-20 åren.

Vid Parkinsons sjukdom har man brist på signalsubstansen dopamin, som bland
annat styr muskelkontroll. En vanlig symtomlindrande behandling är Levodopa som omvandlas till dopamin i hjärnan. Duodopa-behandling innebär att patienten i stället för tabletter får läkemedlet
som lösning via pump direkt in i tunntarmen. En fördel är jämnare tillförsel över dygnet - att man får färre toppar och dalar.

Den kliniska studien genomförs under tre år vid fyra universitetssjukhus. Forskarna räknar med att inkludera 50-60 patienter, varav ett tiotal på Akademiska sjukhuset.

I stället för att lägga in patienterna på sjukhus för utprovning, som tar en till två veckor, har de kontakt med läkare och sjuksköterska via videolänk från hemmet. Patienterna har en sond via näsan och får läkemedlet distribuerat direkt in i tarmen på förutbestämda intervaller. Inställningen av rätt dos tar
i genomsnitt tre-fyra dagar. När justeringen är klar opererar man in en pump
och patienten följs därefter upp var sjätte månad.

– För en person med Parkinsons sjukdom är det ofta stressande att vara inlagd
på sjukhus. I pilotprojektet som föregick den aktuella studien såg vi en
tendens till att stressnivån minskade och livskvaliteten ökade, säger Dag Nyholm,
docent i experimentell neurologi på Akademiska sjukhuset.

Peter Grenholm, neurolog och ansvarig för studien på Akademiska, tror att inställningen av medicineringen kan bli mer effektiv när patienten är i sin hemmiljö.

– Patienterna kan leva ett normalt liv, äta mat hemma och gå ut med hunden. Dessutom kan vårdplatser på sjukhuset frigöras.

Duodopa-behandling är en Uppsalauppfinning som godkändes i början av 2000-talet. År 2010 visade en ettårsuppföljning vid Akademiska sjukhuset att patienterna blev rörligare och fick bättre livskvalitet än vid vanlig behandling med Levodopa i tablettform.

Tommy Lantz från Hudiksvall är den första patienten i studien. Han har levt med Parkinson i 12 år och haft stora svängningar i effekten av medicineringen. Som mest fick han ta en tablett levodopa i timmen.

– Det känns bättre nu och jag känner mig trygg med upplägget. Jag har tätare kontakt med läkarna i Uppsala, två-tre gånger per dag, och vid behov kommer en sjuksköterska hem till mig och hjälper till. Det är också en fördel att slippa resa. Målet är att jag ska få en jämnare effekt av läkemedlet över dygnet, att jag ska slippa bli lika stel och orörlig som tidigare, säger han.

Text och foto: Elisabeth Tysk

Bildtext: Tommy Lantz från Hudiksvall är den första patienten som inom ramen  för en ny studie utprovar Duodopa på distans från hemmet. Han har haft sjukdomen i 12 år och blivit successivt sämre.

Pilotprojektet, som föregick den kliniska studien, genomfördes av biopharmaföretaget AbbVie, som tillverkar läkemedlet i samarbete med neurologiska kliniken och Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset samt IT-tjänsteleverantören ATEA.

 Fakta: Duodopa-behandling

* Patienten får läkemedlet Levodopa som lösning i små doser via pump direkt in i tunntarmen. * Vid Parkinsons sjukdom har man brist på signalsubstansen dopamin, som reglerar muskelkontroll. Levodopa omvandlas till dopamin i hjärnan.
* Ges till patienter med avancerad Parkinson som varit sjuka länge och har svåra symtom, och som inte längre får bra effekt av läkemedlet i tablettform.
* Efter att doseringen ställts in och en pump opererats in följs patienterna upp var sjätte månad.