Följ Akademiska sjukhuset

​Störningar i Region Uppsalas journalsystem avhjälpta

Nyhet   •   Nov 09, 2018 22:54 CET

De problem som Region Uppsala har haft med journalsystemet är nu till största delen lösta och vården har gått tillbaka till att arbeta enligt ordinarie rutiner.

Det går ännu inte att boka tid via e-tjänsterna på 1177.se eller att ta del av journalanteckningar från hälso- och sjukvården (utom tandvården). Arbetet med att åtgärda detta pågår.