Följ Akademiska sjukhuset

Stamceller i kombination med öceller - ny behandling vid svårkontrollerad typ 1 diabetes

Nyhet   •   Feb 23, 2015 13:21 CET

Stamceller från nervsystemet förbättrar chanserna att bota diabetes med en transplantation av insulinproducerande celler. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, som publiceras i facktidskriften Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

- Hittills har vi gjort experimentella laboratorietester och försöken är lovande. Innan vi använder den nya metoden på patienter måste vi dock etablera odlingar av stamcellerna, säger Per-Ola Carlsson, överläkare vid Akademiska sjukhusets endokrin- och diabetessektion och professor vid Uppsala universitet.

Vid typ 1-diabetes slår immunsystemet snett och angriper/dödar insulinproducerande celler i bukspottkörteln. Redan när sjukdomen bryter har så många insulinproducerande celler förstörts att patienten behöver dagliga insulininjektioner. För flertalet fungerar behandlingen relativt bra, men vissa får inte kontroll på blodsockret. För den gruppen finns sedan några år transplantation av insulinproducerande cellöar som ett alternativ. Dessa celler finns normalt utspridda i så kallade Langerhanska cellöar i bukspottkörteln. Stamcellerna, som tas från avlidna donatorer, skördas och renas på Akademiska laboratoriet, där forskning om nya celler för behandling pågår


Svårigheten är att det är svårt att få tillräckligt med insulinproducerande celler att överleva efter en transplantation. Skälet tros vara att de transplanterade cellöarna inte lyckas upprätta en nödvändig kontakt med blodkärl och nerver, vilket är nödvändigt för att cellerna ska förse kroppen med lagom mycket insulin och hålla blodsockret under kontroll.

Forskarna på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet har i studien visat att transplantation av öceller kan lyckas bättre med hjälp av neuronala stamceller. Det är ett slags omogna celler från nervsystemet som kan stimulera nybildning och tillväxt av nerver och blodkärl, men även av insulinproducerande celler.

- Vår studie visar att resultaten av transplantationen fortlöpande förbättrats men en stor utmaning är fortfarande svårigheten att få ett tillräckligt antal insulinproducerande celler att överleva och fungera så bra efter transplantationen att patienten blir helt fri från sin diabetes, avrundar Per-Ola Carlsson.

Mer information:
Per-Ola Carlsson, överläkare vid Akademiska sjukhusets endokrin- och diabetessektion och professor vid Uppsala universitet, ansvarig för den aktuella studien,
tfn 018-4711425 eller 070-471 44 25
Olle Korsgren, överläkare och professor vid Uppsala universitet (ötransplantationsprogrammet vid Akademiska Sjukhuset), 018-611 41 87
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21

Bildtext: Insulinproducerande cellöar tillsammans med fluorescerande gröna neuronala stamceller i en odlingsskål. Inom några timmar täcks öcellernas yta helt av stamcellerna.