Följ Akademiska sjukhuset

Stabsläget på Akademiska avslutat fredag eftermiddag

Nyhet   •   Okt 04, 2019 14:52 CEST

Sedan 1 oktober har Akademiska sjukhuset haft uteblivna leveranser av engångsmateriel (t.ex. operations- och anestesimateriel). Torsdag eftermiddag 3 oktober gick sjukhuset upp i stabsläge. Materieltillgången är nu säkrad för helgen och leveransproblemen ska inte påverka verksamheten. Stabsläget avslutades tidigt fredag eftermiddag.

Bakgrunden till det inträffade är att Region Uppsala sedan 1 oktober bytt leverantör av engångsmateriel från Mediq Sverige AB till Apotekstjänst AB. Övergången har lett till problem med beställningar varpå leveranser uteblivit. Nu har extrainsatta leveranser dock nått sjukhuset och är under hantering.