Följ Akademiska sjukhuset

Snabbare cancerbehandling med PET-CT-undersökning

Nyhet   •   Apr 01, 2011 16:18 CEST

Väntetiden till behandling vid huvud-halscancer har halverats på Akademiska sjukhuset sedan 2009. Detta tack vare ny bilddiagnostik och annorlunda rutiner.

För två år sedan började man undersöka patienterna med PET-CT, en teknik där molekylär avbildning kombineras med datortomografi, så kallad skiktröntgen. En följd av detta är att antalet undersökningar kan minimeras. Numera slipper patienten göra separat lungröntgen som normalt görs för att leta efter spridning till lungorna. Man behöver inte heller göra en separat CT-undersökning inför dosplanering av strålbehandling.

– Den nya tekniken ger oss en mer precis bild av det område som ska strålbehandlas. En annan fördel är att vi lättare kan spara frisk vävnad, vilket minskar risken för biverkningar, säger Silvia Johansson, överläkare på onkologen. I samband med att den nya bilddiagnostiken introducerades infördes striktare rutiner för när undersökningarna ska göras.

Fram till årsskiftet hade 34 patienter undersökts enligt den nya modellen och väntetiden till behandling halverats, från cirka 50 till 25 dagar. Enligt Silvia Johansson har oron minskat hos patienterna, som tydligare får veta hur och när undersökning kommer att ske. Kortare väntetid för behandling gör också att chanserna förbättras att hinna behandla tumören innan den vuxit till sig, vilket kan innebära förbättrad överlevnaden. I vården av patienterna samarbetar specialister från 12 områden, från bland annat öronkliniken, strålbehandlingen, sjukhustandvården och nuklearmedicin.

Bilden ovan visar en halstumör (det stora blågröna området i mitten) och två lymfkörtelmetastaser. Tack vare PET får man även biologisk information vilket är viktigt både vid diagnostik och dosplanering.