Följ Akademiska sjukhuset

Smärtläkare på Akademiska - landets första professor i smärtforskning

Nyhet   •   Sep 18, 2012 16:01 CEST

Torsten Gordh, överläkare och verksamhetschef för smärtcentrum på Akademiska sjukhuset, har utnämnts till professor i klinisk smärt-forskning vid Uppsala universitet. Det är den första professuren i sitt slag i Sverige. Smärtcentrum vid Akademiska är en komplett klinik
för utredning och behandling av smärta.

– Det är roligt för hela forskningsområdet att professuren inrättats. På ett personligt plan är jag väldigt glad att kunna ägna mig mer åt forskning framöver. Jag kommer fortfarande att ha smärt-centrum som bas och fortsätta behandla patienter, säger Torsten Gordh.

Mellan 10 och 20 procent av befolkningen lider
av akut eller kronisk smärta, vilket ofta leder till personligt lidande och sämre livskvalitet för de drabbade. Samtidigt uppgår samhällets kostnader för vård och rehabilitering till cirka 80 miljarder kronor årligen.

De behandlingsmetoder som finns i dag är inte sällan otillräckliga och vissa ger oönskade biverkningar.

– För att förbättra metoderna behövs ökad kunskap om de grundläggande smärtmekanismerna. Dessutom är möjligheterna till diagnos begränsade vid kroniska smärtbesvär. Vi är ofta hänvisade till vår kliniska erfarenhet och saknar i dag biologiska markörer som möjliggör provtagning och analys, fortsätter Torsten Gordh.

Ett område som kommer starkt är imaging, bland annat PET-diagnostik,
där smärtcentrum har ett nära samarbete med forskare vid Uppsala Berzelii center.

Professuren i klinisk smärtforskning är ett led i Uppsala universitets strävan att stärka smärtforskningen i syfte att utveckla mer effektiva behandlings-metoder.