Följ Akademiska sjukhuset

Samarbetet med Försvarsmakten får ny inriktning

Nyhet   •   Dec 20, 2013 15:17 CET

Avtalet som Akademiska haft med Försvarsmakten gällande medicinsk specialistkompetens och flygambulans för vård av soldater i utlandstjänst löper ut vid årsskiftet. I konkurrens med andra sjukhus, där priset var en viktig del, förlorade Akademiska upphandlingen om förnyat avtal. Men samarbetet fortsätter i ny form inom smittskydd och infektion.

– Det är synd att samarbetet som utvecklats med Försvarsmakten under de fem
år vi har haft avtal inte kan fortsätta. Det har varit givande för båda parter,
säger Göran Angergård, chef för neurodivisionen. Ett avtal kommer nu att
tecknas med Karolinska universitetssjukhuset som lagt ett lägre pris.

Avtalet med Försvarsmakten har omfattat specialistsjukvård och flygambulans
för utlandsstyrkan. Det innebär att sjukhuset har flugit hem soldater som
blivit svårt sjuka eller skadats i utlandstjänst. Sedan samarbetet inleddes
2008 har soldater bland annat flugits hem från Afghanistan för vård på
Akademiska.

Akademiska har erbjudit en obruten vårdkedja, från platsen där soldaten
skadats till vård senare på sjukhuset. Vid behov har man även kunnat få
efterföljande psykosocialt stöd.

– Vår kompetens inom katastrofpsykiatri har uppskattats. Soldater som
skadats i utlandstjänst har kunnat få psykosocialt stöd lång tid efter olyckan
vilket inneburit en trygghet både för soldater och anhöriga, framhåller
Karolina Sidwall och tillägger att samarbetet även har inneburit att Akademiska
vässat kompetensen när det gäller ortopediska krigsskador, exempelvis skador av
tryckvågor och kompressioner.

Att Försvarsmakten uppskattat samarbetet framgår av ett skriftligt intygande
från Anders Silver, generallöjtnant och insatschef:

"Akademiska sjukhuset har på ett utomordentligt sätt stöttat
Försvarsmakten med flygambulanstransporter samt vård av våra soldater och
sjömän. Då vårt samarbete nu förändras vill vi tacka för ert engagemang och
professionella stöd".

Samarbetet med Försvarsmakten kommer att fortsätta med ett nytt avtal inom
smittskydd och infektion. Enligt det nya avtalet ska Akademiska bistå med stöd
i policyfrågor samt vara rådgivare i frågor som rör smittskydd och förebyggande
åtgärder/utbildning.