Följ Akademiska sjukhuset

Samarbete med Enköping kortar operationsköer

Nyhet   •   Dec 11, 2013 11:10 CET

För att korta köer till planerade operationer har Akademiska under hösten utökat samarbetet med Lasarettet i Enköping. Under perioden 18 november-20 december räknar man med att operera drygt 70 patienter i två operationssalar i Enköping bemannade med operations-
och anestesisjuksköterskor.


– Samarbetet med Lasarettet i Enköping är oerhört positivt både för invånarna i
vårt län och de patienter som remitteras hit från sjukvårdsregionen och andra
delar av landet. Tillgången till bemannade operationssalar har ökat våra
möjligheter att förbättra tillgängligheten och klara kraven för kömiljarden. Vi
hoppas kunna fortsätta och utveckla samarbetet under 2014, säger Björn Ekmehag,
chef för kirurg- och onkologdivisionen.

Satsningen involverar ett tiotal operatörer från Akademiska inom flera kirurgiska
verksamheter, bland annat handkirurgen, ortopeden, kärlkirurgen,
plastikkirurgen och urologen. Det är framförallt operationer av åderbråck,
urinläckage samt höft-/knäledsproteser som nu i ökad utsträckning utförs i
Enköping.Sedan tidigare finns ett samarbete via länskirurgirådet om
remisströmmar. Sjukhusen samarbetar också när det gäller utbildning av bland
annat ST-läkare och planerar att öka samarbetet kring rekrytering av vissa
specialistläkare.

Mer information:
Björn Ekmehag, chef kirurg- och onkologdivisionen, 018-611
55 74
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21