Följ Akademiska sjukhuset

Patienters upplevelser av sjukvården mäts i nationell enkät

Nyhet   •   Mar 23, 2016 16:12 CET

Genom NPE får patienter möjlighet att berätta om sina upplevelser och erfarenheter av vården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra verksamheterna. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för patienternas vårdval. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Slumpvis utvalda patienter får en enkät hemskickad
Slumpvis utvalda patienter, som besökt eller vårdats inom den somatiska vården på Akademiska sjukhuset under mars eller april 2016, får en enkät hemskickad i april-maj med förfrågan om att delta i undersökningen. Barn under 15 år får enkäten adresserad till målsman. Enkäten kan också besvaras via nätet och finns på flera språk.

SKL har gjort ett omtag kring hur patienterfarenheter mäts vilket i år resulterat i en ny enkätmodell. Den nya modellen lägger en större innebörd av patientupplevelsen, bland annat genom nya frågeställningar.

Vem gör undersökningen?
Undersökningen genomförs av undersökningsföretaget IC Quality, på uppdrag av Sveriges landsting och regioner, i samverkan och med samordning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Resultaten av mätningarna kommer under hösten att publiceras för allmänheten på www.patientenkät.se