Följ Akademiska sjukhuset

Otto Cars har ett av Uppsalas 50 starkaste varumärken

Nyhet   •   Feb 13, 2015 08:41 CET

Otto Cars, seniorprofessor och tidigare överläkare och chef vid infektionskliniken på Akademiska, finns med på Relations lista över Uppsalas 50 starkaste personliga varumärken jämte kända krögare, politiker, ståuppare och andra profiler.

- Det känns väldigt roligt att uppmärksammas på detta sätt. Antibiotikaresistens är ett av de största globala hoten. Min mångåriga erfarenhet inom infektionssjukvård och forskning har varit viktigt för att skapa trovärdighet i det politiska arbetet, men jag har inte arbetat med mitt personliga varumärke.

Otto Cars har under många år forskat på antibiotikaresistens och är grundare till ReAct, ett oberoende globalt nätverk för samordning av åtgärder mot antibiotikaresistens. Nätverkets vision är en värld utan rädsla för icke behandlingsbara infektioner.

Sverige började organisera sig för att minska antibiotikaanvändning och resistens 1995 och har internationellt varit drivande för att skapa ett övervakningssystem. 2014 slöts ett avtal om ett globalt program för övervakning och spårning av spridningen av resistenta bakterier.