Följ Akademiska sjukhuset

Onkologisk endokrinologi får förlängt förtroende som Center of Excellence

Nyhet   •   Nov 08, 2018 13:48 CET

Onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset har granskats av ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society), som rekommenderar att onkologisk endokrinologis Center of Excellence-certifikat förlängs med fem år.

Inom onkologisk endokrinologi behandlas patienter både från Sverige och andra länder med neuroendokrina tumörer (NETs) - en heterogen grupp av tumörer som har sitt ursprung hos endokrina celler i till exempel bukspottkörteln, sköldkörteln och i mag-tarmkanalen.

– ENETS var mycket imponerade och hittade inte en enda avvikelse. Att vi får Center of Excellence-certifikatet för ytterligare fem år innebär framför allt att vi får ett kvitto på att den vård vi bedriver är högkvalitativ och att samarbetet med övriga enheter fungerar. Det innebär också att vi upprätthåller vårt rykte som en av de ledande enheterna för neuroendokrina tumörer i världen. Det attraherar också utländska patienter till Uppsala och underlättar samarbeten med andra Center of Excellence i Europa och världen, säger Staffan Welin, sektionschef för onkologisk endokrinologi på Akademiska sjukhuset..

Onkologisk endokrinologi certifierades av ENETS första gången 2009, som ett av de första sex centrumen i Europa. Detta efter noggranna kontroller av kvalitetsindikatorer hos såväl onkologisk endokrinologi som patologen, endokrinkirurgen, röntgen samt nuklearmedicin. Kontrollerna gäller såväl vård av patienter, dokumentation samt forskning och utveckling. Verksamheten har därefter recertifierats två gånger, senast 2013. Under inspektionen går certifieringsföretaget igenom material och gör stickprov för att kontrollera att man fortfarande uppfyller kraven och helst utvecklar enheten ytterligare. I år gjordes detta den 5 november.