Följ Akademiska sjukhuset

Nytt reagens underlättar behandling av den reumatiska sjukdomen SLE

Nyhet   •   Sep 16, 2019 08:17 CEST

Ett internationellt team av forskare och kliniska laboratorier, bland annat vid Uppsala universitet, har tagit fram ett reagens som underlättar diagnos och prognosbedömning av SLE-patienter.

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en reumatisk sjukdom som framför allt drabbar kvinnor i fruktsam ålder. Sjukdomen innebär att patienterna kan få inflammationssymtom från flera olika organ i hela kroppen. Vissa har enbart lindriga symtom från exempelvis hud eller leder, medan andra har svårare symtom från till exempel njurarna eller det centrala nervsystemet.

Vid SLE bildar patienterna autoantikroppar mot komponenter i cellkärnorna, så kallade anti-nukleära antikroppar. De viktigaste anti-nukleära antikropparna reagerar med cellkärnornas DNA. Vid misstanke om SLE är därför autoantikroppsanalys ett viktigt inslag i diagnostiken.

För att analyser på sjukhuslaboratorier ska kunna besvaras på ett enhetligt sätt och läkare ska kunna jämföra resultat från olika laboratorier finns referenspreparat framställda av prover från patienter. Ett sådant referenspreparat för antikroppar mot DNA framställdes av världshälsoorganisationen WHO 1985 men tog slut för mer än tio år sedan.

I en ny studie, publicerad i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases, beskriver forskarna arbetet med att ta fram och värdera en ny referenspreparation for autoantikroppar mot DNA vid SLE.