Följ Akademiska sjukhuset

Ny rapport om värdebaserad vård ger stöd för Akademiskas förhållningssätt

Nyhet   •   Dec 07, 2017 15:44 CET

Ny rapport om värdebaserad vård ger stöd för Akademiska sjukhusets förhållningssätt.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har som första vårdaktör i Sverige utvärderat och undersökt evidensen för värdebaserad vård. Utredningen föreslår ett antal åtgärder som i stort överensstämmer med vad som har genomförts på Akademiska. Medierapporteringen har dock inte speglat hela rapporten.

- Det är tydligt när man läser rapporten att hela innehållet inte har speglats i medierapporteringen, där det har framstått som att det saknas stöd för att värdebaserad vård är en framgångsrik verksamhetsstrategi, säger Bengt Sandén, biträdande sjukhusdirektör, och fortsätter:

- Utredaren rekommenderar att Sahlgrenska fortsätter att arbeta med ett värdebaserat förhållningssätt på samma sätt som idag. Däremot avråder utredaren från att man genomför omfattande organisationsförändringar baserade på konceptet. Sammantaget bedömer vi på Akademiska att rapportens förslag går i linje med det sätt som vi arbetar med värdebaserad vård.


Se bifogat Akademiska sjukhusets inriktningsbeslut om värdebaserad vård samt länk till rapporten nedan!

För mer information, kontakta:
Bengt Sandén, biträdande sjukhusdirektör, tel: 018-611 30 01,
e-post: bengt.sanden@akademiska.se

Bifogade filer

PDF-dokument