Ökad precision i strålbehandlingen med ny teknik

Ökad precision i strålbehandlingen med ny teknik

News   •   Oct 25, 2013 12:05 CEST

Drygt hundra patienter strålbehandlas på Akademiska sjukhuset varje dag. De senaste årens snabba teknikutveckling gör att man i dag kan stråla med betydligt mindre risk för biverkningar/komplikationer på känsliga organ och frisk vävnad. Dessutom har tiden för varje behandling minskat vilket både gynnar patienterna och innebär att fler kan behandlas varje dag.

​Ny jämförelse av Sveriges universitetssjukhus

News   •   Oct 14, 2015 10:00 CEST

Idag presenteras för första gången en jämförelse mellan universitetssjukhusen i Sverige. En slutsats är att samtliga universitetssjukhus står inför liknande utmaningar. Det framgår också att vården vid universitetssjukhusen starkt bidrar till den höga kvaliteten i svensk sjukvård.