Följ Akademiska sjukhuset

​​Ny arbetsgrupp för hbtq-frågor på logopeden

Nyhet   •   Dec 08, 2016 08:30 CET

En arbetsgrupp för hbtq-frågor har bildats på logopeden. Gruppen kommer framförallt att arbeta med att höja medvetandet på arbetsplatsen och när det gäller bemötande både inom personalgruppen och gentemot patienter.

– Bildandet av arbetsgruppen är ett konkret exempel på mångfaldsarbetet i vår verksamhet. På lite längre sikt hoppas vi att gruppens arbete kan ge ringar på vattnet så att Akademiska uppmärksammar hbtq-perspektivet som en del av ett sjukhusövergripande och medvetet mångfaldsarbete, säger Emilia Gajsek Lönngren, logoped och initiativtagare.

I arbetsgruppen ingår för närvarande åtta logopeder, samtliga verksamma inom paramedicin.

Emilia Gajsek Lönngren menar att det behövs mer av reflekterande över normer och strukturer, som kan öppna upp för ett mer inkluderande klimat.

– Jag hoppas att arbetsgruppen kan innebära början på ett jämlikhetsarbete som kan bli en del av sjukhusets övergripande arbete med mångfald och ses som en del av sjukhusets långsiktiga mål; att vara ”en attraktiv arbetsgivare som engagerar och utvecklar alla medarbetare”.

HR-direktör Lena Hadad välkomnar initiativet och understryker att det ständigt pågår ett arbete på sjukhuset för att motverka diskriminering i alla former.