Följ Akademiska sjukhuset

Nationell satsning på precisionsmedicin ska ge fler patienter behandling i rätt tid

Nyhet   •   Nov 22, 2018 11:24 CET

Nu växlar Sverige upp arbetet med precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen. Satsningen innebär att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och skapar ökade möjligheter för Sverige som ett attraktivt land för innovation och klinisk forskning. Flera forskare och kliniker på Akademiska sjukhuset är delaktiga.

Sverige ska bli bättre på att ta tillvara på möjligheterna för vård och behandling som utformas utifrån patienters unika förutsättningar, så kallad precisionsmedicin. Nu ska precisionsmedicin etableras inom hälso- och sjukvården på nationell nivå genom initiativet Genomic Medicine Sweden. Vinnova bidrar med 43,8 miljoner kronor till satsningen som totalt uppgår till 84,2 miljoner kronor. Bakom satsningen står landets medicinska fakulteter tillsammans med sju regioner och landsting, däribland Region Uppsala.

Flera forskare och kliniker vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är delaktiga i satsningen vars mål är att bygga en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin i Sverige.

Från Akademiska sjukhuset deltar klinisk genetik, klinisk patologi samt klinisk kemi och farmakologi. Även forskare från institutionerna genetik och patologi, medicinska vetenskaper, och folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och personal från SciLifeLab-faciliteten Clinical Genomics Uppsala spelar en viktig roll i projektet.

GMS-projektet har tidigare beviljats medel för en förstudie från SweLife och ett uppstartsbidrag från Vinnova.

Se pressmeddelande från Vinnova via länk nedan!


För mer information, kontakta:

Lucia Cavalier, sjukhusgenetiker inom klinisk genetik, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 59 32 eller 0767-221 708, e-post: lucia.cavelier.franco@akademiska.se

Johan Botling, överläkare och docent inom klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 29 58 eller 070-611 45 26, e-post: johan.botling@akademiska.se