Följ Akademiska sjukhuset

Mini-transplantation gynnar äldre med leukemi

Nyhet   •   Mar 10, 2011 15:50 CET

Drygt hundra personer genomgår stamcellstansplantation på Akademiska sjukhuset varje år som behandling för olika former av leukemi och andra tumör- och blodsjukdomar. Främsta syftet är att minska återfallsrisken. Åtta av tio kommer från andra län än Uppsala och vårdas flera veckor på sjukhuset, oftast i sällskap av en nära anhörig. Tack vare nya metoder kan allt äldre patienter transplanteras.  

– Vid exempelvis akut och kronisk leukemi används sedan ett tiotal år RICT, en form av mini-transplantation där blodstamceller tas från en donator och lägre doser cellgifter ges före transplantationen. Genom att patientens immunförsvar inte slås ut lika mycket kan man transplantera både äldre patienter och patienter med komplicerande sjukdomar. Det handlar om ett tiotal patienter årligen, säger Kristina Carlson, överläkare på hematologen.

En av dem som genomgått RICT är snart 70-årige Rolf Östlund. Han insjuknade i akut myeloisk leukemi (AML) våren 2009. Efter fyra cytostatikabehandlingar genomgick han en  stamcellstransplantation våren 2010 med blod från en anonym tysk donator. Vävnadstypen  hos hans två systrar stämde inte.

– Nu känns det bara bra. Precis efter behandlingen, när håret började växa ut igen, förundrades jag över att det var mycket tjockare och lite lockigt. Det sägs att hårväxten kan påverkas av donatorn. Men nu börjar jag känna igen mig i spegeln, säger Rolf Östlund med ett skratt.

Han minns att de första symtomen var en känsla av matthet, att han ofta kände sig svag och trött. När han senare fick blåsor i munnen uppmanade vänner honom att gå till läkare. Efter att ha fått cancerdiagnosen fick Rolf fyra cytostatikabehandlingar före blodstamcellstransplantationen.

Sedan RICT introducerades som behandling på Akademiska sjukhuset år 1999 har 65 patienter genomgått en sådan mini-transplantation. Kristina Carlson betonar att den som genomgår en allogen transplantation, som i Rolf Östlunds fall, inte bara får stamceller från en donator utan även får ett helt nytt immunförsvar vilket innebär både för- och nackdelar.

– Det positiva är att vissa donatorceller har förmåga att döda de tumörceller som finns kvar i kroppen. Detta förhållande utnyttjas särskilt vid RICT. Det negativa är att de nya cellerna också kan attackera mottagarens friska organ, som till exempel hud, lever och tarm. Denna effekt som kallas GVH-reaktion kan kräva fortsatt behandling med immunhämmande läkemedel, avrundar Kristina Carlson.

Efter transplantationen fick Rolf en avstötningsreaktion, men han har blivit bättre med tiden. Vid återbesöket senare i mars ska man bland annat undersöka om han fortfarande har skydd mot difteri, stelkramp och röda hund, sjukdomar han vaccinerades mot som barn. Eventuellt måste vaccinationen göras om. Att ånyo behöva vaccinera sig bekommer honom inte.

– Jag är otroligt glad över att transplantationen verkar ha hjälpt, att jag återfått krafterna och kan umgås med de fyra barnbarnen som tidigare, avrundar han.

Text: Elisabeth Tysk
Foto: Privat

Fakta: Stamcellstransplantationer, SCT, vid leukemi
Stamceller är omogna celler som kan ge upphov till i princip alla blodets celler, röda och vita blodkroppar samt blodplättar. De tidigaste stamcellstransplantationerna, SCT, gjordes i mitten på 1970-talet och kallades då benmärgstransplantationer. Behandling med blodbildande stamceller ges vid olika sorters leukemi och andra tumörsjukdomar.  
Vid allogen stamcellstransplantation tas benmärg antingen från en släkting eller icke släkting. Sådan transplantation ges vid akuta leukemier och ibland vid kronisk leukemi och lymfom. Vid autolog stamcellstransplantation tas blodstamceller från patienten själv. En sådan  transplantation kan bli aktuell vid maligna lymfom, myelom och vissa typer av solida tumörer. Både autolog och allogen transplantation kan vara ett sätt att bota blodsjukdomar som annars har dålig prognos/med hög risk för återfall. Sjukhusvistelsen vid autolog transplantation är kortare, cirka tre veckor, jämfört med fyra till sex veckor eller längre vid allogen transplantation.