Följ Akademiska sjukhuset

Miljonanslag till forskare på Akademiska

Nyhet   •   Okt 30, 2013 14:30 CET

Tre läkare och forskare på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet har fått forskningsanslag på sammanlagt 5,7 miljoner kronor från Hjärt-Lungfonden för projekt inriktade på att utveckla diagnosmetoder och behandlingar för personer med hjärtkärl- eller lungsjukdomar.

Närmare 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom i Sverige. Ytterligare en miljon är sjuka i luftvägar och lungor.

Eva Lindberg, professor och överläkare på lung- och allergikliniken, tilldelas 1,8 miljoner för en tioårsuppföljning av långtidseffekter av sömnapné hos kvinnor.

– Tidigare sågs sömnapné som en i huvudsak manlig diagnos. Vi har nyligen påvisat att den även är vanlig bland kvinnor och påverkar flera markörer i blodet som man vet har betydelse för hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Det aktuella projektet syftar till att kartlägga de medicinska effekterna på lång sikt, säger Eva Lindberg.

Stefan James, docent och överläkare på kardiologen, får 3,3 miljoner kronor för projektet "Validate – Swedeheart". Jens Sörensen, överläkare vid bild- och funktionsmedicinskt centrum, får 600 000 kronor för ett projekt som syftar till att säkra diagnostik med hjälp av en viss spårsubstans och positronemissionstomografi (PET) vid hjärtamyloidos, ett dödligt tillstånd som innebär att proteinplack i abnorma mängder successivt lagras in i hjärtat och försämrar funktionen.

Hjärt-Lungfonden finansierar löpande cirka 250 forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet. I år delar fonden ut totalt 111 miljoner kronor i projektanslag. 66 av totalt 97 projekt, som erhåller anslag, rör området hjärta-kärl, medan 31 anslag går till projekt med fokus på området lunga.